Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo paní Alena Jenšíková z Kamberka, zejména za vybudování a rozvíjení místního muzea.

Alena Jenšíková se narodila a dětství prožila v hájence na Pelhřimovsku. Základní a později Jedenáctiletou střední školu navštěvovala v Pelhřimově. Po absolvování Vysoké školy zemědělské v Českých Budějovicích v roce 1966 začala pracovat ve Šlechtitelské stanici Větrov na Milevsku. O 12 let později se s rodinou přestěhovala do Kamberka. Po mateřské dovolené byla 11 let zaměstnána v zemědělském družstvu v Louňovicích pod Blaníkem, později pracovala v Komerční bance ve Vlašimi. V roce 2000 odešla do předčasného důchodu a začala naplno vykonávat funkci neuvolněné starostky, jíž je dosud.
Díky manželovi, který byl kamberským rodákem a velkým patriotem, získala k této obci vřelý vztah. Společně se snažili Kamberk zviditelnit a uvést do širšího povědomí, a to za obecné podpory spoluobčanů a především členů obecního zastupitelstva. I jejich zásluhou mohlo být v roce 2001 založeno v nevyužívaných obecních prostorách Muzeum venkova, které mapuje život našich předků zhruba od roku 1900. Pět místností postupně naplnili dobovými předměty, které mají úzký vztah k historii Kamberka.
Ozdobou muzea jsou stroje vyrobené v místní strojírenské firmě založené už v roce 1870. Další exponáty pocházejí z domácností a hospodářství místních obyvatel. Nostalgickou atmosférou dýchá také dobová třída umístěná v bývalé budově školy, která byla v roce 1976 zrušena. Historické expozice kamberského muzea návštěvníkům přibližují dobu pro mnohé již velmi dlouho minulou a sama starostka se stává jejich obětavou průvodkyní. Jistě i díky muzeu získala obec v roce 2008 Oranžovou stuhu v soutěži Vesnice roku.
Alena Jenšíková je aktivní také v projektu Kraj blanických rytířů, pravidelně se podílí na pořádání akcí pro návštěvníky regionu a podporuje aktivity pro zachování přírodního a kulturního dědictví v Kamberku a okolí.