Oceněný za celoživotní dílo, zejména za dlouhodobou práci pro regionální rozvoj na Podblanicku.

Antonín Podzimek se narodil 14. března 1949 v Karlových Varech. Absolvoval Střední všeobecně vzdělávací školu a v roce 1967 zahájil studium dějepisu a češtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1969 mu bylo z politických důvodů další studium znemožněno. Místo studia nastoupil dvouletou základní vojenskou službu, po jejím absolvování pracoval v letech 1971 až 1980 jako dělník a později technik Výstavby kamenouhelných dolů Kladno.

V roce 1980 odchází z Prahy. Nové působiště a životní uplatnění nachází Antonín Podzimek v Borotíně u Tábora v místním JZD. Tato obec se stala jeho skutečným domovem, ihned po příchodu do této obce se zapojuje do veřejného života. V roce 1984 zahájil i svou pedagogickou činnost, věnoval se výchově v dětském domově v Nemyšli, kde působil jako vychovatel. Od roku 1990 se mohl začít věnovat své životní lásce – knihám. V tuto dobu se přestěhoval do Sedlce-Prčice a založil zde knihkupectví.

V témže roce byl zvolen do městského zastupitelstva Sedlce-Prčice a jeho členem je dodnes. V období let 1994 až 2000 se zapsal do povědomí svých spoluobčanů jako starosta. Po celou dobu výkonu této funkce patřil k několika starostům, jejichž práce přesahovala hranice obce. 0 své zkušenosti z této práce se dokázal nezištně podělit se všemi, kteří projevili o některou problematiku zájem. Zkušenosti, pracovitost a oblibu u spoluobčanu zúročil v krajských volbách v roce 2000, kdy byl zvolen krajským zastupitelem, členem rady a statutárním náměstkem hejtmana Středočeského kraje.

Jako náměstek hejtmana pro školství a regionální rozvoj měl velký podíl na bezproblémovém převodu více než 250 středních škol a školských zařízení pod správu Středočeského kraje. Pod jeho vedením se nestal Středočeský kraj pouhým zřizovatelem těchto škol a školských zařízení, ale svým působením vytvořil na tomto úseku dělné a přátelské prostředí, na které nejenom jeho spolupracovníci, ale i školy vzpomínají dodnes. Toto období i činnost Antonína Podzimka nelze lépe charakterizovat než jeho vlastními slovy: „Připravit do života děti a mladé lidi, kteří pro náš kraj – a nejen pro něj – znamenají budoucnost, je úkol, jehož naplňování je pro mne výzvou i poctou“.

Své osmileté působení v radě Středočeského kraje kromě školství zasvětil zahraniční spolupráci a zejména regionálnímu rozvoji. Byl bezesporu jednou z nejvýraznějších osobností přispívajících k ztotožnění obyvatel se staronovým Středočeským krajem. Starostové a další představitelé obcí a spolků si cení jeho pomoci a nadšení pro realizaci rozvojových aktivit. Jméno Antonína Podzimka je spojeno i se soutěží o „Vesnici roku“, kterou organizoval po celé období svého působení na krajském úřadě.

Ani dnes, kdy pracuje jako personální náměstek ředitele nemocnice v Příbrami neustává ve své práci pro náš kraj.

U pana Antonína Podzimka se vzácně skloubilo mnoho dobrých lidských vlastností, jistě tou nejobdivuhodnější je neutuchající ochota pomoci každému potřebnému.