(* 1. 12. 1914, † 2011)

Ocenění Blanický rytíř (2004) za celoživotní dílo, zejména za úsilí o zachování kulturního a přírodního dědictví Podblanicka a za jeho osvětovou činnost.

Celý život zasvětil přírodě a její ochraně. Od mládí se věnoval pěstování rostlin – od květin, ovocných stromů až ke koniferám. Sám si rozšiřoval své odborné znalosti a vědomosti a dnešní úrovní se vyrovná profesionálům.

Pan František Svatoň se vyznačuje nejen skromností a pokorou, ale také velkou osobní odvahou. Za druhé světové války pomáhal těm, kteří se skrývali před Němci. Když jej a jeho otce nacisté přišli zatknout, podařilo se mu i za střelby utéci a pak se až do konce války skrýval v lesích. Jeho otec se sice z koncentračního tábora vrátil, ale s podlomeným zdravím a krátce po osvobození zemřel.

Pan František Svatoň je padesát let odborným instruktorem Českého svazu zahrádkářského (ČSZ). Skoro tolik let byl i předsedou okresního výboru ČSZ. Dnes je jeho čestným předsedou. Měl stovky přednášek a besed po celém okrese. Jeho poutavé přednášky jsou vždy hojně navštěvované. Zúčastnil se mnoha výstav i celostátních, jeho výpěstky od něj získali lidé z širokého okolí.

Pro údržbu krajiny a zkrášlení našeho prostředí udělal a stále dělá velmi mnoho. Podílel se na dokumentaci přírodních hodnot na Podblanicku. V posledních letech pomáhá Výzkumnému ústavu ovocnářskému v Holovousích ve vyhledávání a zachování starých odrůd ovocných stromů. Na programu záchrany starých a krajových odrůd ovoce se podílí také v rámci Českého svazu ochránců přírody. Významně tak přispívá k uchovávání odkazu našich předků.