OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ocenění Blanický rytíř (2005) za celoživotní dílo, zejména za přínos pro kulturní a společenský život na Podblanicku, za organizaci vlastivědné činnosti a vybudování Muzea Podblanicka.

Karel Bárta se narodil 14. 11. 1943 v Křížově. Po absolvování Střední zemědělské školy v Táboře v roce 1962 nastoupil v JZD Křížov jako agronom. Při zaměstnání vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích. V roce 1984 dokončil postgraduální studium muzeologie v Brně. V letech 1976 – 1992 a od roku 2000, po krátké pauze, kdy pracoval na Finančním úřadu ve Vlašimi, byl až do roku 2005, kdy odešel do důchodu, ředitelem Muzea Podblanicka (dříve Muzea okresu Benešov).

Již od dob středoškolských studií se zajímal o dějiny, kulturní památky a vlastivědu regionu. To byl jeden z hlavních důvodů, proč v roce 1976 přijal vedoucí místo v tehdejším Okresním muzeu v Benešově. V té době se muzeum nalézalo ve složité situaci, neboť bylo právě vystěhováno ze zámku Jemniště a jeho prostorové a personální zajištění značně ochromovalo činnost, práci se sbírkami a jejich ochranu. Karel Bárta se ujal nelehkého úkolu vybudovat pro muzejní práci na Podblanicku důstojné a vhodné zázemí a převést práci muzea na bázi moderních muzeologických metod. V průběhu 70. let 20. století se naskytla možnost zrekonstruovat pro muzejní účely dva zdevastované zámecké objekty: Vlašim a Růžkovy Lhotice. Je bezpochyby především jeho zásluhou, že tyto zámky dnes slouží kulturním účelům a jsou chloubou Podblanicka.

Jako ředitel muzea Karel Bárta s neobyčejně širokým záběrem znalostí o odborné muzejní a vědecké práci a ochraně a ošetření sbírek, přispěl velkou měrou k celkové dokumentaci historie a současnosti společnosti a přírody Podblanicka. Pod jeho vedením se Muzeum Podblanicka stalo institucí, která významnou měrou obohacuje kulturní život regionu nejen po čistě muzejní stránce, ale také prostřednictvím pořádání velkého množství výstav, koncertů, přednášek a dalších kulturně-výchovných akcí, přitom velmi úzce spolupracuje mimo jiné i s obcemi a neziskovými organizacemi. V roce 2000 byl jmenován čestným členem Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Zvláštní ocenění si zaslouží jeho činnost editorská. Jako předseda redakční rady Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka umožnil v době normalizace publikační činnost předním českým vědcům a odborníkům, kterým bylo jejich působení v jiných odborných periodicích znemožňováno, a je z velké části jeho dílem, že Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, vycházející od roku 1957, je dnes jedním z nejoceňovanějších vlastivědných periodik. Stál také u zrodu dalších regionálních vlastivědných periodik, Muzejních listů a časopisu Pod Blaníkem, a velmi početné řady regionálních publikací.

Není jednoduché provést ucelený výčet všech aktivit Karla Bárty, které pro rozvoj kulturního a společenského života na Podblanicku vykonal. Patří k nepřehlédnutelným osobnostem s neobyčejnými lidskými kvalitami. Je to člověk, který od narození žije na úpatí hory Blaník a který celý svůj dosavadní život kraji pod Blaníkem plně věnoval.