Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění „Blanický rytíř“ Jan Januš, za mnohaletou činnost v oblasti tělovýchovy, zejména za obnovu a rozvoj sokolské jednoty na Voticku.

Jan Januš se narodil 8. 7. 1964 v Benešově. Vystudoval votickou základní školu a poté pokračoval ve studiu na Střední zemědělské škole v Benešov. Už jako dítě začal cvičit v roce 1972 tehdy ještě pod hlavičkou Československého svazu tělesné výchovy. Z jeho i ze vzpomínek dalších členů se ve Voticích ale vždy chodilo „Do Sokola“ nehledě na režim. Postupem času si nejvíce oblíbil volejbal, jehož oddíl také kromě celého Sokola vedl. Jeho zásluhou vznikl tradiční volejbalový turnaj, který navštěvovaly svého času i týmy z Rakouska, a který oslavil již 31. ročník.

Pokud se tak řekne ve Voticích Sokol či sokolovna, vybaví si drtivá většina místních právě osobu dlouholetého starosty zdejší tělocvičné jednoty Sokol Votice Jana Januše. Stál u obnovy Sokola a zrodu jednoty ve Voticích v roce 1991 a od té doby až do roku 2022 byl jejím předním činovníkem. Když jednota hledala v roce 1993 nového starostu, padla volba právě na něj. Volba, kterou dokázal svými kvalitami a přístupem k věci desetkrát obhájit k radosti a spokojenosti všech členů, kterým sokolovna dnes slouží podle standardů a požadavků 21. století. Spolek se za jeho působení pozvednul jak ekonomicky, tak člensky. Za jeho dvaceti devítiletou éru se povedlo investovat do sokolovny a jejího zázemí na 14 miliónů korun. I díky jeho starostování je dnes sokolovna v bezvadném stavu s novou střechou, okny, fasádou, rozvody či elektroinstalacemi. Navíc se díky prozřetelným investicím zejména do ubytovny povedlo dostat počáteční zápornou částku, kterou Sokol při svém vzniku v roce 1991 „disponoval“, do kladných čísel, a tak dovede lépe ekonomicky odolávat krizím.

Dnes sdružuje tělocvičná jednoty České obce sokolské ve Voticích přes 300 členů všech generací věnujících se převážně amatérskému, ale i profesionálnímu sportu. Jednota udržuje jediný velký kulturní sál města, který využívá i jako cvičební, kurty se zázemím za sokolovnou, pronajímá restauraci a ubytovací prostory. Zároveň má stabilní trenérské zázemí, mnoho sportovních oddílů, vzdělavatelský odbor a pořádá mnoho oblíbených kulturních akcí, jež jsou ve Voticích již tradiční jako Šibřinky, „Neseď doma“, „Noc sokoloven“ nebo „Ukliďme Česko“. Sokol slouží ruku v ruce s ostatními spolky občanům města, s nimiž také velmi dobře spolupracuje například na organizaci pietních či slavnostních událostí.

Votice jsou dlouhodobě sídlem sokolské župy Blanické, v rámci ní se Jan Januš také dlouhodobě angažoval. Byl nejenom u jejího znovuobnovení, ale také pro župu 16 let činovnicky pracoval, z toho 13 let působil jako její jednatel. Na Podblanicku se Jan Januš zasadil o pořádání úspěšných všesokolských mezisletů či oblíbeného každoročního výstupu na Blaník konaného u příležitosti oslav státního svátku 28. října. O tom, že Jan Januš vykonal mimořádný kus práce, svědčí i to, že byl v předminulém roce oceněn stříbrnou medailí ČOS za příkladné vedení jednoty a dlouhodobé činovnické působení v Sokole.