Pořadatelé

Ocenění udělují třem navrženým kandidátům neziskové organizace Podblanicka, konkrétně: