Ocenění Blanický rytíř (2009) za dokončené dílo.

Barbora Čmelíková je absolventkou Střední pedagogické školy v Praze. V současné době (2009) studuje dálkově vysokou školu. Po maturitě pracovala šest let jako učitelka mateřské školy, do školství se však vrátila po mateřské dovolené jen nakrátko. Dílčí zkušenosti se zpracováním projektů a žádostí o granty získala ve funkci tajemnice pro zahraničí a fundraising v YMCA Česká republika. Tam také pracovala s dětmi a mládeží jako programová tajemnice. V Jílovém u Prahy pracovala po dobu necelého školního roku jako učitelka výtvarné výchovy a po dobu šesti let jako manažerka kulturního centra. Od 1. března 2005 pracuje ve společnosti Posázaví o.p.s. jako projektová manažerka se zaměřením na mikroregion Malé Posázaví. Její specializací jsou kulturní a společenské akce.

Byla to právě ona, která přišla s nápadem vyčistit řeku Sázavu a její bezprostřední okolí od odpadků. Zrodil se projekt „Čistá Sázava“, který v loňském roce proběhl úspěšně pod taktovkou Barbory Čmelíkové již potřetí.

Cílem projektu je za účasti dobrovolníků plujících na lodích odstranění těch nečistot, které nelze sebrat jinak než z hladiny řeky, které visí na větvích nebo jsou ze strmých břehů řeky nedostupné. Díky Barboře Čmelíkové se tak na skládku dostaly pneumatiky, staré sudy, kočárky, kola, potopené lodě a mnoho dalších věcí, které nemají v řece co pohledávat. Projekt trval 15 dní a na 600 dobrovolníků vyčistilo úsek dlouhý 85 km a sesbíralo přes 21 tun odpadu.

Dobrovolníci účastnící se projektu jsou různých věkových kategorií a profesí. Každý, kdo se zúčastnil práce na řece, už nikdy do řeky nic neodhodí. Navíc, dnes již mediálně známý projekt Čistá Sázava přispívá k uvědomění nejen jeho účastníků, ale zejména obyvatel a návštěvníků Posázaví jak se v přírodě správně chovat.

Svým pracovním nasazením a optimismem může být Barbora Čmelíková příkladem pro mnohé lidi, kteří se snaží uchovat naší přírodu.