termín
nominování

Nominovat můžete celoročně.

Uzávěrka příjmu nominací pro letošní ročník je 23. března 2025.

vyhlášení
ocenění

Vyhlášení v roce 2025 se uskuteční na Velký pátek 18. dubna.

Do 23. března 2025 zasílejte nominace na Blanické rytíře – fyzické osoby, které se svým celoživotním dílem významně zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka a na Zvláštní cenu blanických rytířů, kterou může obdržet fyzická osoba za mimořádný čin k ochraně a rozvoji přírodního a kulturního dědictví Podblanicka, a to v uplynulém roce (popř. dokončený v uplynulém roce). Ocenění budou veřejnosti představeni o Velkém pátku, to je 18. dubna 2025 ve 13.00 hodin v obřadním sále vlašimského zámku.

Nominovány mohou být pouze fyzické, nikoli právnické osoby. Ve výjimečných případech může být ocenění uděleno i in memoriam. Nominaci může podat kdokoli, tedy jednotlivý občan, obec či zájmový spolek písemně nebo elektronicky na adresu administrátora ocenění: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, vlasim@csop.cz. Nominace musí obsahovat titul, jméno a příjmení kandidáta, datum jeho narození, podrobné odůvodnění nominace (alespoň v rozsahu jedné normostrany) a jeho kontaktní adresu, popř. telefon (v případě nominace in memoriam kontakt na zastupující osobu). Nominace musí být neanonymní – tedy opatřená kontaktem na navrhovatele.

Krátký sestřih z udělování Blanických rytířů a Zvláštní ceny blanických rytířů v roce 2023 ke zhlédnutí ZDE.

kde nás najdete