FAQ
ČASTÉ DOTAZY

  • Mohu nominovat skupinu osob?
  • Rozhoduje četnost nominací?
  • Může získat cenu právnická osoba?
  • Rozhoduje kvalita textu nominace?

termín
nominování

Nominovat můžete celoročně.

Uzávěrka nominací pro další ročník bude zveřejněna v lednu 2023.

vyhlášení
ocenění

Vyhlášení v roce 2023 se uskuteční na Velký pátek 7. dubna.

fotogalerie

naposledy oceněné
osobnosti

Ocenění Blanický rytíř v roce 2022 získaly tři další osobnosti, které se významně zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Jsou jimi Pavel Čech, Libuše Němcová a Václav Šmerák. Ocenění udělují třem navrženým kandidátům zástupci neziskových organizací Podblanicka. V letošním roce porota vybírala z čtyřiceti devíti nominací.

Od počátku vyhlašování v roce 1999 obdrželo ocenění neziskových organizací již šedesát osm osobností. V letošním roce rozhodla porota složená ze zástupců jednotlivých nevládních organizací o udělení ceny dalším třem nominovaným (uváděni dle abecedy).

Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění „Blanický rytíř“ Pavel Čech, in memoriam, za celoživotní dílo v oblasti poznávání a dokumentace přírody Podblanicka, za její ochranu a za výchovu mladé generace k zájmu o péči o naše společné přírodní dědictví .

Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění „Blanický rytíř“ Libuše Němcová, za celoživotní dílo, zejména za založení a rozvoj Farní charity ve Vlašimi se službou Domácí zdravotní péče, kterou rozšířila ve Vlašimi a okolí .

Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění „Blanický rytíř“ Václav Šmerák, za celoživotní dílo v oblasti péče o kulturní dědictví, zejména za dokumentaci historie Neveklovska, Benešovska a Sedlčanska v období druhé světové války.

kde nás najdete