Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění “Blanický rytíř” Bedřich Švejda, za mnohaleté dílo, zejména za poznávání a dokumentaci historie i současnosti obcí v kraji pod Blaníkem, zvláště pak obce Řimovice.

Bedřich Švejda se narodil 1. 2. 1973 ve Vlašimi jako prostřední ze tří dětí. Od dětství až do současnosti žije v obci Řimovice, která je jeho srdeční záležitostí. Vyučil se na Středním odborném učilišti v Benešově zedníkem. Poté pracoval jako pomocný pekař ve zdislavické pekárně. Od začátku roku 1995 je zaměstnán v akciové společnosti Prádelna Kyselý.

Od útlého věku rád maluje, miluje toulky přírodou, fotografování, zajímá se o kulturu také o meteorologii. Jeho vášní však je poznávání místní historie a dokumentace současného dění. Proto ve své rodné obci píše dvě kroniky, které mají již 85 příloh. Zmapoval život selských rodů v Řimovicích s názvem „Po stopách selských rodů“. Sepsal historii několika farností v okolí Řimovic. Je v nich zachycen život a práce místních farářů, a to až do doby, kterou bylo možné doložit na základě historických pramenů – při své práci čerpal z muzejních zdrojů, kronik, fotografií a vedl rozhovory s pamětníky. K tomuto tématu Bedřich Švejda uspořádal i putovní výstavu, která se setkala s velkou odezvou návštěvníků. Dále zpracoval pro několik obcí obrazové kroniky domů, kde zachytil dle dobových dokumentů jejich původní vzhled, kresby propojil s informacemi o jednotlivých rodech, které v domě žily, a pokud na daném místě stojí úplně nový objekt, najdeme i o něm dostatek informací. Je zde krásně vidět propojení historie a současnosti. Aktuálně sbírá a zpracovává podklady pro obec Kladruby. V roce 2005 se v soutěži Vesnice roku umístil jako nejlepší kronikář.

V Řimovicích opakovaně pořádá koncerty, mše, různá zajímavá setkání a přednášky. Stará se i o místní kapličku, aby po dlouhých letech opět sloužila svému účelu.

Pořádá kulturní představení i naučné vycházky také pro děti. V této souvislosti je třeba zmínit drobný počin, který je však natolik ojedinělý a vystihuje konání Bedřicha Švejdy, že si zmínku určitě zaslouží. V předvánočním čase v r. 2018 realizoval adventní kalendář v místní autobusové zastávce. Po celý adventní čas mělo každé dítě z Řimovic připraveno na každý den malý dáreček v podobě pamlsku.  Děti byly z akce nadšené a malovaly obrázky pro Ježíška, celá akce byla koncipována zároveň jako soutěž malých malířů. Na Štědrý den pak našlo na zastávce každé dítě krásný dárek. Autor byl za tuto akci odměněn úsměvy dětí a zářícím štěstím v jejich očích.

Duše milovníka historie se nezapře ani v jeho zaměstnání. Pro prádelnu Kyselý není jen důležitým pracovníkem a pro ostatní zaměstnance skvělým kolegou, ale i působí zde také jako firemní kronikář. Díky němu je možno nahlédnout do historie Kulíkova mlýna, na jehož místě byla prádelna postavena a postupně sledovat celý její vývoj. Zaznamenává jak věci z jejího denního chodu, tak významné okamžiky, které vždy doplní fotografiemi nebo obrázky.

Bedřich Švejda též svá poznání publikuje. Jeho články vychází v Benešovském deníku a podrobnější pojednání také ve vlastivědném sborníku Pod Blaníkem. Ve svém volném čase fotografuje přírodu a zajímavé věci na svých mnohakilometrových výletech a dává je k dispozici na webové stránky obce, aby i ti, kteří se nikam nemohou podívat nebo nemají na výlety čas, mohli spatřit krásy naší krajiny.

Bedřich Švejda je skromný, milý a obětavý člověk, který nezištně pro svou rodinu, přátele a obec obětuje mnoho času, úsilí a energie. Vzhledem ke všem výše uvedeným aktivitám si plně zaslouží ocenění Blanický rytíř.