Ocenění Blanický rytíř (2001) za celoživotní dílo, zejména za statečné a nekompromisní postoje při ochraně přírodního a kulturního bohatství Podblanicka.

Paní učitelka Eva Dočkalová celé dlouhé období svého života, které prožila ve Vlašimi, se věnovala aktivně ochraně přírodního a kulturního bohatství Podblanicka. Své postoje uplatňovala velmi statečně a nekompromisně v dobách, kdy to vůbec nebylo ani snadné, ani obvyklé. Usilovala o záchranu řady stromů, lokalit chráněných druhů a dalších součástí cenné přírody Podblanicka.

Stále bojovala za lepší tvář města Vlašimi. Dokázala se velmi razantně postavit nejen proti kácení řady stromů, ale i proti likvidaci květinových záhonů v centru města. Svým počínáním si vysloužila přezdívku „svědomí města Vlašimi“. Mimořádné množství energie a času věnovala záchraně zámeckého parku ve Vlašimi.

Paní učitelka Eva Dočkalová od roku 1959 působila v dobrovolném sboru státní ochrany přírody jako okresní konzervátor až do roku 1968, kdy byla z politických důvodů zbavena této funkce, je dlouholetým a aktivním členem Vlastivědného klubu P. A. N. Vlasáka a zakládajícím členem Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi. Několik prvních let působila jako jednatelka této organizace a v roce 1995 byla jmenována čestným členem ČSOP.

Paní Eva Dočkalová je publikačně velmi aktivní. Uveřejnila několik původních prací ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka a celou řadu osvětových článků v regionálních periodicích. Aktivně se věnovala mimoškolní práci s dětmi a mládeží.

Paní Eva Dočkalová nyní žije mimo region Podbalnicka, v Českém Krumlově. Ve své práci s nadšením pokračuje i zde. V posledních letech se věnuje zejména problematice necitlivě umístěného otáčivého hlediště v zámeckém parku. O dění ve Vlašimi se však stále zajímá, čehož názorným dokladem z poslední doby je její publikace vydaná v roce 1999, ve které podrobně popsala činnost Spolku pro okrašlování a ochranu domoviny ve Vlašimi.