(* 16. 10. 1923, † 29.1.2013)

Ocenění Blanický rytíř (2002) za celoživotní dílo, zejména za třicetiletou práci pro zachování a rozvoj kulturního a přírodního dědictví Českého Meránu, za publikační a osvětovou činnost, za výchovu mladé generace k úctě a pokoře ke své domovině.

František Mika vystudoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě UK a pracoval většinou jako propagační grafik. Po roce 1989 se natrvalo usadil v Sedlci-Prčici, citlivě tu zrenovoval starou chalupu tak, že v ní pohodlně bydlel a zde také zejména pracoval. Organizoval místní vlastivědnou práci. Byl dlouholetým zpravodajem státní památkové péče. Spoluzakládal Vlastivědný klub Český Merán, byl členem redakční rady sborníku Český Merán, byl také jedním z hlavních iniciátorů nových vydání několika starých vlastivědných publikací, jako např. Vlasákova Okresu sedleckého. Od roku 1970 začal ve svém volném čase s kreslením kapliček v Českém Meránu a okolí, v rodném kraji svých rodičů. V roce 1995 vydal půvabnou publikaci První putování za kapličkami Českého Meránu.

Věnoval se práci s dětmi a mládeží. Dal dohromady junáckou drobotinu a na pravidelných schůzkách je učil vedle obvyklých skautských dovedností hlavně lásce a ohledu k přírodě; dokázal pro ně zařídit i perfektní letní tábor. Stál u zrodu další zdejší organizace Klubu mladých v Sedlci-Prčici. V letech 2001 – 2007 připravoval nadané žáky na talentovou zkoušku pro přijetí na výtvarné školy. Tato možnost ve spojení se skautingem a posléze s městskou knihovnou v Sedlčanech se rozrostla až do pravidelných kurzů kreslení.