Ocenění Blanický rytíř (2003) za celoživotní dílo, zejména za práci s dětmi a mládeží, především v oblasti dětského činoherního a loutkového divadla, za obětavou práci v neziskových organizacích a za celkovou kulturní a literární činnost.

Paní Jarmila Zábranská již přes padesát let pracuje jako učitelka a vychovatelka dětí a mládeže na základních a středních školách Vlašimska.

Připravila a režírovala v letech 1956 až 1981 přibližně 150 veřejných vystoupení dětského a loutkového divadla pro základní a mateřské školy, a to v sále Na Blaníku, na bývalé loutkové scéně vlašimského zámku, ale i v okolních obcích, ba i v Benešově, Bystřici, Hořovicích a v Praze. V roce 1967 na Pražském hradě hrál její soubor ve 3 jazycích. Rozdává radost dětem tří generací. Její činnost má nejen zábavné, ale i výchovné poslání. Učí děti přemýšlet, správně se vyjadřovat, vede je k četbě, a tak prohlubuje lásku k mateřskému jazyku. Jako ochotnická herečka vystupovala po dobu 20 let v 56 představeních v dramatických i komických rolích ve Vlašimi, Načeradci, v Sedlci-Prčici, Zruči nad Sázavou, Benešově atd.

Do její rozsáhlé kulturně výchovné činnosti patří i činnost publikační. V letech 1964 až 1981 pravidelně přispívala na téma dětské dramatiky do časopisu Vychovávatel´ Bratislava, v roce 1981 vydal Pedagogický ústav Praha její publikaci „Chcete hrát divadlo?“ a Okresní kulturní středisko Benešov vydalo její knížku „Děti a divadlo.“ V roce 2001 jí vyšla autobiografická sbírka povídek pro děti „Album Jarmilky Kameníkové,“ kde v příbězích z autorčina mládí též osobitým pohledem zachytila historii Vlašimi v první polovině minulého století.

Paní Jarmila Zábranská se svou nevšední aktivitou pracuje v řadě neziskových organizací ve Vlašimi – angažuje se v Junáku, cvičí „Rodiče s dětmi“ v Sokole, je aktivní členkou a činovnicí Klubu učitelů – důchodců okresu Benešov a organizuje pro ně zájezdy po naší vlasti. V posledních letech pořádá odpolední představení pro děti v Podblanickém ekocentru Českého svazu ochránců přírody. Na pozvání Městské knihovny ve Vlašimi připravuje přednášky pro děti „Kniha – přítel člověka“ a pro klub vlašimských důchodců „Zajímavosti.“