Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo pan Josef Moudrý z Vlašimi, zejména za mimořádný přínos k osvětě v oblasti regionální historie.

Josef Moudrý se narodil ve Vlašimi v roce 1937. Po vyučení v odborném učilišti a absolvování střední průmyslové školy elektrotechnické pracoval v energetických závodech v Benešově a v Praze v různých pozicích, naposledy na ředitelství Pražské energetiky. V 65. letech odešel do důchodu a trvale se usídlil ve Vlašimi. Po celý život se aktivně zajímal o českou a především o podblanickou historii, odchodem do důchodu získal čas věnovat se tomuto tématu naplno. Historické znalosti čerpá ze své rozsáhlé knihovny, z archivů regionální literatury a ze studijních návštěv muzeí a archivů. Je sběratelem starých dobových pohlednic a fotografií Vlašimska.

Josef Moudrý je dlouholetým členem České numismatické společnosti, České společnosti přátel drobné plastiky, Občanského sdružení Karel IV., členem Klubu přátel Podblanické galerie, Českého svazu ochránců přírody a mimořádně aktivním členem Vlastivědného klubu P.A.N. Vlasáka ve Vlašimi.

V letech 2003 až 2013 byl kronikářem Města Vlašim. Jako zpravodaj státní památkové péče zpracoval aktualizaci stavebně historického průzkumu významných objektů ve městě. V rámci Vlastivědného klubu byl jedním z iniciátorů zřízení pamětní desky autoru Dějin města Vlašimě profesoru F. A. Slavíkovi, při jejímž odhalení pronesl vzpomínkovou řeč. Podobně společně s Jiřím Hostkem inicioval obnovení historického obrazu patrona české země sv. Václava na domě č. 250 na Žižkově náměstí. V uplynulých dvou letech byly na jeho návrh osazeny pamětní tabulky na domy a kamenné desky do chodníků k připomenutí významných osobností, pamětihodností a událostí našeho města.

Významnou byla pro Josefa Moudrého spolupráce s panem Janem Svobodou, která vyvrcholila vydáním dvou úspěšných publikací o historii Vlašimi. První byla vydána v roce 2003 s názvem „Vlašim nejen na starých pohlednicích“ a druhá v roce 2006 s názvem „Vlašim po stopách předků“. Knihy se setkaly s velmi příznivým ohlasem a staly se nejčtenějšími tituly vlašimské knihovny. V roce 2009 spolupracoval s Pavlem Pešoutem na vydání knihy s reprinty kolorovaných rytin Richarda Duška „Ze staré Vlašimě“. Aktivně spolupracoval na vydání DVD Vlašimsko v roce 2007. Dlouhodobě publikuje své články v časopisu Pod Blaníkem a v městském Zpravodaji s tématy historie Vlašimi a podblanického regionu, v současné době navázal spolupráci s redakcí celostátního časopisu Dědictví Koruny české.

V rámci dlouholetému zájmu vlastivědného klubu o osobu Jana Očka z Vlašimě navázal spolupráci s prof. Zdeňkou Hladíkovou CSc. za účelem vydání monografie o arcibiskupovi a prvním českém kardinálovi, o kterém dosud nebyla vydána žádná publikace.

Josefa Moudrého všechny jeho badatelské počiny a řada osvětových projektů a aktivit v oblasti vlastivědy řadí jednoznačně mezi Blanické rytíře.