Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo pan Karel Šebek z Neveklova in memoriam, zejména za udržování obecně sdílených hodnot lidství a demokratických tradic.

Pan Karel Šebek se narodil 11. října 1951 v Neveklově, kde také navštěvoval základní devítiletou školu. Potom vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Kutné Hoře. Po absolvování vojenské služby v roce 1973 pracoval v různých zaměstnáních: jako mechanik Telekomunikačních montáží Praha, projektant Středočeských vodovodů a kanalizací a technik ve Fakultní nemocnici Motol. Byl také majitelem obchodu s potravinami v Neveklově.
Karel Šebek byl založením demokrat, obdivovatel masarykovského ideálu a zastánce harmonického rozvoje společnosti. Již od mládí se angažoval v různých spolcích – byl členem neveklovského Sokola a vedoucím jeho turistického oddílu, členem fotografického kroužku, skautského oddílu, Junáka i sboru dobrovolných hasičů.
Po roce 1989 patřil k zakladatelům Občanského fóra v Neveklově. Politickou kariéru zahájil jako neveklovský zastupitel, později byl starostou a místostarostou města Neveklova. V letech 2004 až 2008 byl členem zastupitelstva Středočeského kraje a od roku 2006 do roku 2012 zastupoval region v Senátu Parlamentu České republiky. Politika ale nebyla pro Karla Šebka nikdy zdrojem moci či zisku, ba právě naopak. Považoval ji za službu voličům. Byl znám svojí neutuchající energií, nadšením pro věc a až buldočím odhodláním jít za splněním konkrétního cíle. Zásadní hledisko své činnosti si vetkl do jednoho bodu svého volebního programu, který však není politickým programem v pravém slova smyslu, nýbrž programem veškerých životních kroků: „Harmonický rozvoj společnosti je nejvyšší hodnota – honba za hmotnými statky a vysokým domácím produktem nemůže být sama o sobě zdrojem lidského štěstí, není-li provázena úctou ke vzdělání, odkazu našich předků a ohleduplností k životnímu prostředí.“
Karel Šebek byl vzácně empatický člověk s nezdolnou energií, připravený pomoci kdykoliv a kdekoliv. Největší hodnotou pro něj byla rodina – vždy a jedině na prvním místě. S manželkou Jiřinou, která bohužel zemřela v roce 2005, vychoval 4 děti, zodpovědné a platné občany s vlastním názorem. Na druhém místě pro něj byla vždy obec – „širší rodina“. V její prospěch pracoval více než 20 let. Zcela bez nadsázky lze říci, že Karel Šebek byl u všeho důležitého, co se v Neveklově a jeho okolí stalo.
Mluvit o tomto renesančním člověku by bylo možné hodně dlouho. O jeho vtipných glosách, aforismech, poznámkách či básních, opravdových básních v nejlepším havlíčkovském stylu. O setkáních v tom nejlepším slova smyslu filosofujících nebo parodujících nebo obojích, často současně. Konečně i zde, při vyhlašování ocenění Blanický rytíř jsme se mohli pravidelně těšit z jeho společnosti.
Karel Šebek byl velmi vzácný člověk naplňující všechny rytířské ctnosti, z nichž dvě si vybral i pro své životní – a později i politické – krédo: Odpovědně a poctivě. Pracovitého, zodpovědného, poctivého, ochotného a zejména lidského Karla Šebka v Neveklově a jeho okolí připomíná mnoho míst: nová škola, neveklovský park, zasazená – a snad symbolicky uschlá lípa, jednoduše všechny prostory, v nichž bylo možné se s touto vzácnou osobností, vpravdě rytířem moderní doby, setkat. Bohužel na konci ledna loňského roku podlehl těžké nemoci, s níž bojoval za obrovské podpory rodiny více než rok.