Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo Vlasta Kubalová z Čechtic, zejména za kulturní rozvoj Růžkových Lhotic a Čechtic.

Paní učitelka Mgr. Vlasta Kubalová s aprobací český a ruský jazyk působila dlouhá léta na ZŠ v Čechticích. Její vřelý vztah k českému jazyku a literatuře se projevoval mimo jiné tím, že založila a vedla v 70. až 90. letech minulého století dramatický kroužek Zvoneček, s nímž se zúčastňovala i celostátních soutěží a kde několikrát tento soubor zvítězil. Odchovala řadu ochotnických nadšenců, kteří v pozdějších letech působili zejména v Křivsoudově.

Dále organizovala pro školní děti besedy se známými spisovateli a básníky, jako jsou Jiří Žáček, Valja Stýblová, Markéta Zinnerová, Eliška Horelová, Zdeněk Svěrák, Petr Skoumal, Jan Vodňanský a jiní.

Do současné doby provozovala v Čechticích tzv. Kavárničky – společenské večery s významnými osobnostmi (Zdeněk Svěrák, Jan Krůta, Gabriela Vránová, Jan Kačer, Nina Divíšková, Táňa Fischerová a jiní) i s aktivními lidmi našeho regionu, zvláště cestovateli, výtvarníky, hudebníky, vizážisty, ornitology…
Již několik let vede kroniku obce Čechtice, studuje historii a osudy jednotlivých budov ve svém bydlišti.

Pracuje na životě a díle čechtického rodáka Ferdinanda Čenského, podporuje Spolek přátel Ferdinanda Čenského v Praze, propaguje význam tohoto významného spisovatele, novináře, překladatele, profesora českého jazyka, autora mnoha významných literárních děl.

Spolupracuje s Muzeem Podblanicka jako průvodkyně ve Smetanových Růžkových Lhoticích. V rámci této činnosti organizuje besedy, kde mládež seznamuje s životem a dílem Bedřicha Smetany. Nadále shromažďuje a studuje literaturu o Bedřichu Smetanovi a se získanými poznatky seznamuje návštěvníky muzea a posluchače svých přednášek (např. v Onšově a ve Studeném). Posluchače dokáže zaujmout svým fundovaným výkladem doplněným hudebními ukázkami z tvorby významného českého skladatele.

Podílí se na organizování kulturních a společenských akcí na zámečku v Růžkových Lhoticích, jako jsou koncerty, přednášky a její zásluhou zámeček „žije“.

Několik desítek let je členkou česko-slovenského Klubu sběratelů autogramů se sídlem v Praze. Svou udivující sbírku tisíců podpisů slavných osobností z různých koutů světa – oblasti filmu, hudby, divadla, sportu, výtvarného umění, literatury – vystavovala v Podblanickém ekocentru ČSOP ve Vlašimi a v muzeu v Trhovém Štěpánově.

Paní učitelka Vlasta Kubalová je velmi činorodá, své obzory rozšiřuje mnohaletým studiem Univerzity 3. věku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dvanáct let střídavě studuje historii filmu, divadla, vybrané kapitoly z dějin výtvarného umění, antiky, kronikářství atd.
Pravidelně navštěvovala přehlídky „Šrámkova Sobotka“, festival amatérského divadla v Hronově, ve Vysokém nad Jizerou. Nyní navštěvuje pravidelně Zlínský filmový festival, v Brně pak workshopy dramatické výchovy.
Spolupracuje s domovy důchodců v několika městech ČR, kde pravidelně navštěvuje „své seniory,“ podporuje sdružení Fokus, jehož posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, posilovat jejich samostatnost a sebedůvěru tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

V loňském roce byla nominována na titul Senior roku. Ocitla se mezi 115 jednotlivci z celé České republiky. Akci pořádá SENSEN – senzační senioři – jedná se o projekt Konta Bariéry a je určen aktivním seniorům, podporuje aktivní a plnohodnotný život seniorů. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 7. 12. 2013 v odsvěceném kostele Pražská křižovatka za účasti známých umělců a mnoha seniorů, z nichž se většina nezištně po mnoho let věnuje smysluplné práci.
V současné době vystavuje část sbírky plyšových medvědů a medvídků ve vlašimském zámku s názvem Medvědárium. Výstava končí v neděli 20. dubna 2014.

Paní učitelka Vlasta Kubalová udivuje svou činorodostí a nadšením pro věc, šíří kulturu a kulturní odkaz slavných předků i současných osobností, obohacuje kulturně-milovné občany Podblanicka, je světlonošem pro náš region a titul Blanický rytíř si plným právem zaslouží.