Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo pan magistr Miloš Povolný z Vlašimi, zejména za mimořádný přínos k rozvoji kultury na Podblanicku a pedagogickou činnost.

Pan Miloš Povolný se narodil v roce 1949 ve Vlašimi. Po ukončení základní školy studoval na Střední průmyslové škole ve Vlašimi. V roce 1974 absolvoval magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor český jazyk – hudební výchova. Během školních let se učil hře na housle v Lidové škole umění ve Vlašimi. V letech 1989 až 1991 absolvoval kurz sbormistrů a kurz loutkářů při Lidové konzervatoři v Praze. V letech 1990 až 1995 vystudoval bakalářský obor Výchovná dramatika na Akademii múzických umění v Praze.

 Své pedagogické působení zahájil Miloš Povolný v roce 1975 v základní škole v Čechticích, kde pracoval do roku 1981. Následně vyučoval na vlašimské základní škole Vorlina. Od roku 1988 působí v Základní umělecké škole ve Vlašimi, kde je vedoucím literárně-dramatického oboru. Spolu se svými žáky ve věku od 7 do 15 let nacvičil a režíroval přes 50 divadelních her pro školy a veřejnost. V letech 1992 až 2005 navíc vyučoval hudební výchovu na Gymnáziu ve Vlašimi.

 Miloš Povolný byl od roku 1981 do roku 1985 členem divadla poezie Osvětové besedy Vysoký Chlumec, kde každoročně připravoval naučné komponované pořady v cyklu „Cestami umění“. V letech 1982 až 1992 působil jako violista v amatérském smyčcovém kvartetu a od roku 2006 je členem Podblanického komorního sdružení. Obě tato hudební uskupení koncertovala při různých kulturních událostech v regionu.

 V průběhu posledních 35 let vedl Miloš Povolný několik pěveckých sborů. V roce 1991 založil Smíšený pěvecký sbor DECH Vlašim, který vedl až do prosince 2013. Sborem prošlo na 170 členů. Pod jeho vedením sbor absolvoval 245 vystoupení při nejrůznějších příležitostech, ať už se jednalo o koncerty pro základní a střední školy nebo veřejnost, oslavy kulturních výročí a církevních svátků nebo vernisáže. V repertoáru měl nejen spirituály a lidové písně, ale i duchovní skladby, skladby jazzové a populární nebo vánoční koledy. V roce 2005 sbor natočil v akusticky nádherném prostředí kostela sv. Petra a Pavla v Borovnici své první CD, na kterém je zachycen průřez jeho repertoárem.

 Je toho z práce Miloše Povolného pro náš region mnoho, co by si zasloužilo při této příležitosti připomenout, jako např. mnohaletá spolupráce na tvorbě městského zpravodaje nebo role zastupitele města Vlašimi, ale zapomenout nemůžeme na zpěv koled na nádvoří vlašimského zámku. Poprvé se vánoční písně pod jeho vedením rozezněly 25. prosince 1989 na Husově náměstí za vydatného přispění dětského pěveckého sboru Decháček, od roku 1993 tuto štafetu drží soubor DECH. Z této události se stala tradice, která přetrvává již 25 let a těší se široké oblibě veřejnosti.

 Miloš Povolný si zaslouží obrovský obdiv za léta vytrvalosti, nadšení, vůle, schopnost vytvářet dobré party lidí, kde vládne příjemný pocit sounáležitosti a přátelství bez ohledu na věk. Říká se, že hudba a zpěv povznáší a obšťastňuje.  Radost, kterou Miloš Povolný rozdal svým posluchačům a divákům, se nedá zvážit ani změřit. Zůstává však jako něco krásného v našich myslích a našich duších. Miloši Povolnému patří za všechnu tuto radost, toto krásno, velký dík. Poděkování patří i jeho rodině, manželce a třem dětem, neboť chápali jeho nadšení, všichni aktivně pomáhali, vystupovali, podíleli se na organizaci zkoušek, programu či zajišťování vystoupení.

 Aniž by byl svým původem rytíř, chování a celoživotní činnost Miloše Povolného byly a jsou vždy rytířské a šlechetné. Proto si jednoznačně zaslouží ocenění Blanický rytíř.