Ocenění Blanický rytíř (2007) za celoživotní dílo, zejména za úsilí o zachování kulturního dědictví Podblanicka a za jeho dokumentační, publikační, osvětovou a výchovnou činnost.

Pavel Pavlovský se narodil ve Voticích. Vzdělání získal na Učitelském ústavu v Soběslavi. Jako učitel pak postupně působil v Komořanech u Mostu, Voticích a Olbramovicích. Funkci ředitele vykonával na škole ve Velkých Heřmanicích a poté Olbramovicích, kde byl po roce 1968 této funkce zbaven. Následně učil na školách v Miličíně a Jankově. Od roku 1995 je v důchodu.

Ve své bohaté učitelské praxi kladl důraz jako obětavý „kantor“ na výchovu mladé generace k lásce k hudbě, divadlu a historii. Vážnou hudbu popularizuje i mezi širokou veřejností. Založil smíšený pěvecký sbor v Olbramovicích a dětský sbor při Základní škole Jankov, který vystupoval na mnoha místech v České republice a získal řadu ocenění v krajských i celostátních soutěžích. Pavel Pavlovský uspořádal téměř čtyřicet Večerů vážné hudby ve Voticích, pořádá Hudební večery ve votickém Klubu důchodců, téměř dvacet let působil jako sbormistr kostelního sboru farního kostela. Během svého působení v Olbramovicích, Voticích a Jankově byl také aktivní člen ochotnických divadelních souborů.

Pavel Pavlovský patří k nejaktivnějším kronikářům v našem regionu. V letech 1968 – 1975 psal Obecní kroniku v Olbramovicích, od roku 1975 až dodnes vede kroniku v Jankově a od roku 1986 až dodnes vede také kroniku votickou. Za vedení těchto kronik bylo uděleno několik ocenění. Kronikářsky zpracoval i 35 let života v Jankově v letech 1940 – 1975, kdy se zde kronika nevedla. Retrospektivně doplnil votickou kroniku, konkrétně dobu 2. světové války a dobu komunismu o kapitoly v životě města, o kterých se tehdy psát nesmělo. Pravidelně dvakrát ročně pořádá besedy nad kronikou pro veřejnost a také pro žáky ve školách v Jankově a ve Voticích. Od roku 1991 až dosud vede kroniku votického Sokola. V roce 2006 získal za jankovskou kroniku první místo v České republice v soutěži „Vesnice roku“ a poté mu byl proto udělen Ministerstvem pro místní rozvoj titul „Písmák vesnice roku“.

Pavel Pavlovský je významný regionální autor. Známé z poslední doby jsou především dvě jeho knihy: Votice z roku 1990 a Vyprávění o Voticích z roku 2000. Dále je autorem publikací Dějiny Sokola Votice, Dějiny Hasičského sboru Jankov, 100 let měšťanské školy ve Voticích, Jankov – z jankovských kronik, Báje a pověsti z Votic a okolí, spolupracoval také na sestavení a vydání čtvrtého dílu Habartova „Sedlčanska, Sedlecka a Voticka“ i na druhém vydání prvních tří dílů. Publikoval řadu příspěvků o památkách v regionálním tisku a dalších médiích, je autorem Průvodce po kulturních památkách Votic.

Pavel Pavlovský celý svůj život pomáhá udržovat povědomí o minulosti, o lidské sounáležitosti i o lásce k hudbě a českému jazyku. Jeho ručně psané zápisky do kronik Votic a Jankova v současném přetechnizovaném světě mají hřejivý lidský rozměr v zachycování vývoje společnosti pro příští generace. Ocenění Blanický rytíř je tak poděkováním za jeho celoživotní práci pro město Votice, obec Jankov i celý region v oblasti výchovy, osvěty a především popularizace regionální historie.