Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění “Blanický rytíř” Rudolf Vlach, za celoživotní činnost, zejména za rozvoj dobrovolného hasičství a hasičského sportu, péči o kulturní dědictví regionu a popularizaci přírodních věd, zejména v oblasti astronomie.

Rudolf Vlach se narodil 8. září 1953 ve Vlašimi je ženatý, má dvě děti a čtyři vnoučata. Vyrůstal ve Vlašimi se dvěma staršími sestrami. Vyučil se zde zámečníkem a poté absolvoval střední strojní průmyslovou školu. Později vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě.

V roce 1979 se stává členem sboru dobrovolných hasičů. Jak sám říká, záchranářství a chuť pomáhat lidem ho provází celým životem. V roce 1981 proto přechází k profesionálnímu požárnímu útvaru ve Vlašimi, kde se později stává velitelem a dosáhne hodnosti majora.

Je ale nadále aktivní i v činnosti dobrovolných hasičů ve Vlašimi, kde od r. 1999 vykonává funkci velitele sboru. Věnuje se požárnímu sportu a vede k němu také mladší členy sboru.

Ve své diplomové práci s názvem „Vliv porušení magnetického pole Země na vznik požárů a technických havárií“ spojil své poznatky z profesního života velitele Hasičského záchranného sboru ve Vlašimi a vědecké poznatky z astronomie. Ta se stala jeho velkou životní láskou. Rudolf Vlach je totiž zakládajícím členem Vlašimské astronomické společnosti, na hvězdárně působí téměř 50 let. Zabývá se vlastním výzkumem, dvě desítky let se věnoval zakreslování polohy slunečních skvrn ve spolupráci s kolegy z Astronomického ústavu Ondřejov. Připravuje pro veřejnost pozorování vesmíru s přednáškami a vychoval mnoho mladých lidí se zájmem o astronomii. Návštěvníci jeho přednášky a výklady výborně hodnotí. Aktivně přispívá k dalšímu rozvoji hvězdárny, přichází s návrhy na modernizaci i využívání nových technologií.

Dále je členem Rady starších Církve československé husitské ve Vlašimi, na jeho bedrech je už dlouhodobě starost a péče o budovu kostela a jeho mobiliáře, zajišťoval opravy střechy a věže a další opravy na místním kostele, který je od roku 2001 památkově chráněn. Organizování oprav včetně zajišťování finančních prostředků vykonává nezištně a obětavě.

Je také všestranný amatérský sportovec. Má rád hudbu a aktivně hraje na trubku v několika místních dechových kapelách. Je skutečnou osobností vlašimského společenského života, byl proto také opakovaně zvolen do městského zastupitelstva. Jeho přátelé si ho cení pro jeho obětavost, spolehlivost a věcné jednání.

Výše popsaná dlouholetá a obětavá činnost Rudolfa Vlacha plně opravňuje k obdržení ocenění Blanický rytíř.