Ocenění Blanický rytíř (2001) za celoživotní dílo, zejména za celoživotní práci v poznávání a ochraně přírodního bohatství a krajiny Podblanicka, za bohatou výchovnou, osvětovou a publikační činnost.

Václav Kovařík se již plných 40 let věnuje regionální ochraně přírody a krajiny. V roce 1961 byl jmenován zpravodajem pro ochranu přírody a v roce 1972 nastoupil po Františkovi Váňovi do funkce konzervátora ochrany přírody pro okres Benešov, kterou vykonával až do roku 1992, kdy byla novým zákonem zrušena.

V roce 1980 spoluzakládal Český svaz ochránců přírody na okrese Benešov a dodnes je jeho aktivním členem. V roce 1999 byl jmenován čestným členem ČSOP Vlašim. Ochranu přírody v terénu zvládá s velkou erudicí a nadšením.

Terénní prací však jeho aktivity v oblasti ochrany přírody zdaleka nekončí. Věnuje se velice aktivně též osvětě. Odpřednášel nesčetné množství přednášek a uveřejnil desítky osvětových příspěvků v regionálních a lokálních publikacích a periodicích. Pan Václav Kovařík se také celoživotně věnuje poznávání přírody. Své původní vědecké práce publikuje především ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka, kde také po mnoho let působí v redakční radě. Stál u založení a dodnes se aktivně podílí na práci redakčních rad vlastivědného časopisu Pod Blaníkem a sborníku Český Merán. Specialitou v jeho vlastivědné práci je průzkum a mapování zámeckých parků na Podblanicku, které aktivně provádí od roku 1972 a výsledky postupně uveřejňuje ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. Zpracoval hodnotné studie o parcích Sedlec-Prčice, Nové Mitrovice, Jetřichovice, Vojkov, Smilkov, Odlochovice, Načeradec, Jablonné nad Vltavou, Tvoršovice, Ostředek a nejnověji Konopiště. Většinu svého díla v této oblasti shrnul do knihy Zámecké parky a památné stromy Podblanicka. Zatím posledním publikačním počinem je monografie „100 let ochrany přírody Podblanicka,“ kde zpracoval historii ochrany přírodního bohatství Podblanicka v prvních devadesáti letech 20. století. V současné době pak pracuje na publikaci o zámeckém parku Konopiště. Václav Kovařík je tak bezesporu jednou z největších osobností ochrany přírody a krajiny na Podblanicku.