(* 20. 10. 1918, † 20. 9. 2000)

Ocenění Blanický rytíř (2000) za celoživotní dílo, zejména za osvětovou, výchovnou a publikační činnost, kterou významně přispěl k poznávání a ochraně historie svého okolí a zvláště za zásluhy na vybudování Muzea v Týnci nad Sázavou.

Václav Stejskal patřil v roce 1955 k zakládajícím členům vlastivědného kroužku v Týnci nad Sázavou. Měl největší zásluhu na vybudování Městského muzea a jeho otevření v roce 1959. Dokázal kolem sebe shromáždit skupinu obětavých lidí, kteří sesbírali nepřeberné množství písemností, předmětů a vzpomínek od občanů Týnecka.

Působil jako nakladatel, jednatel, sběratel a tvůrčí člověk při všech akcích, byl zdatným budovatelem a organizátorem. Propagoval historii Týnce nad Sázavou a jeho širokého okolí v přednáškách pro veřejnost, psal příspěvky do novin a časopisů i články do odborného tisku a pořádal různé akce. Léta vykonával průvodcovskou činnost v Městském muzeu a na týneckém hradu, kde svým zasvěceným výkladem historie týnecké kameniny, dějin Týnecka i historie obecně, udivoval nejen běžné návštěvníky, ale i odborníky.

Pan Václav Stejskal i v důchodovém věku byl stále člověkem nezměrné píle a houževnatosti. Do posledních dnů svého života byl příslovečným dobrým duchem týneckého muzea a pomáhal při přípravě expozice dokumentující sídelní vývoj města Týnce nad Sázavou.