Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění „Blanický rytíř“ Jana Dřízhalová, za celoživotní dílo, zejména za šíření poznání o místní historii a rozvoj kulturního života Týnecka, zejména Pecerad.

Jana Dřízhalová se narodila 3. května 1947 v Týnci nad Sázavou. Po absolvování základní školy jí bylo komunistickým režimem znemožněno studium, kvůli silně nábožensky založenému otci. Nastoupila proto jako pomocná pracovnice v lékárně v Týnci nad Sázavou, pak v lékárně v Benešově. Až po třech letech praxe mohla při zaměstnání studovat Střední zdravotnickou školu, kterou ukončila v roce 1969. V lékárně pracovala až do odchodu do důchodu v roce 2006. Rok 1969 byl pro Janu Dřízhalovou důležitý i z osobního hlediska, vdala se za peceradského rodáka Josefa Dřízhala, se kterým se přestěhovala z Týnce nad Sázavou do Pecerad, kde žije dodnes.

Zájem Jany Dřízhalové o historii Pecerad a Týnecka pramení od jejího tatínka Václava Stejskala, který patřil ke spoluzakladatelům týneckého Vlastivědného spolku. Zasadil se o vznik městského muzea a za svoji činnost byl v roce 2000 oceněn Blanickým rytířem.

Od roku 1975 spolupracovala s paní učitelkou Evou Potůčkovou. Společně pořádaly kulturní akce, zájezdy, dětská vystoupení či organizovaly dětské ochotnické divadlo, kde i sama účinkovala. Využila zde svoji lásku k hudbě, kdy již na základní škole začala hrát na kytaru, současně recitovala a zpívala. Pravidelně organizovala v Peceradech velikonoční a vánoční výstavy „šikovných rukou“. Spolupracuje i s týneckým muzeem, kde pomáhá mj. s nedělními adventními výstavami spojenými s trhy.

Zorganizovala několik výstav, které se zabývaly historií Pecerad. První v roce 1975 připomněla 200 let selského povstání, které proběhlo v roce 1775 na Konopišti. V roce 2009 připravila výstavu Pecerady ve fotografii, která se setkala s velkým zájmem místních. Tu opakovala i v roce 2016 a 2020, kdy při této příležitosti bylo publikováno druhé vydání Rychty peceradské napsané Jaroslavem Šobíškem, knihy zabývající se historií Pecerad. Na jejím vydání se aktivně podílela. Současně připravila tematickou výstavu umístěnou na peceradské návsi týkající se historie nejstarších domů v Peceradech.

Velkou oporou v činnosti Jany Dřízhalové je její rodina. Ať už se jednalo o jejího tatínka, který ji přivedl k lásce k místní historii, nebo jejího manžela, se kterým se spolu v činnosti pro obec doplňují. Velkou oporou v činnosti jí je rovněž dcera Eva.

Jana Dřízhalová je člověk, kterému není zatěžko přidat ruku k dílu. Ke všemu přistupuje aktivně a neustále hýří optimismem. Ráda přijde na peceradskou náves pro Betlémské světlo, kde zahraje na kytaru, čímž celá akce získá kouzelnou atmosféru. Je doslova dobrou duší obce Pecerady.