Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění „Blanický rytíř” Jiří Šesták, za celoživotní dílo, zejména za mnohaletou kronikářskou činnost v obci Postupice.

Jiří Šesták se narodil 24. dubna 1944. Pochází z rodiny postupického starousedlíka Václava Šestáka, jenž pracoval dlouhá léta jako vedoucí místní pošty. Jiří se po ukončení základní školy vyučil spojovým montérem, později absolvoval střední spojovatelskou školu. Poté po celou dobu až do důchodového věku pracoval v oboru jako mechanik spojů u Okresní správy spojů v Benešově, později Telekom. V roce 1966 se oženil s Marií, rozenou Konrádovou, se kterou společně vychovali tři dcery.

Jiří Šesták se vždy zajímal o historii obce Postupice a okolí, a tak v roce 1991 navrhlo obecní zastupitelstvo v Postupicích panu Jiřímu Šestákovi, stát se novým obecním kronikářem. Jelikož jako místní rodák má ke svému rodišti hluboký vztah, tak tuto práci přijal. Kromě této kronikářské práce, která se stala jeho koníčkem, se zabývá nejen badatelskou činností zaměřenou na historii celého regionu, ale i genealogií. Též se dlouhodobě věnuje sběratelství místopisných pohlednic, dopisnic, historických dokumentů, např. staré rodné listy, pracovní knížky a další artefakty. Jedním z velkých přínosů této obsáhlé a výjimečné sbírky je také datace mnoha pohlednic s doplněním popisu místa a osob. V současné době má pohlednice a dokumenty převedené do digitální podoby. Nejenom díky této sbírce, ale také díky zaznamenaným vzpomínkám pamětníků pomohl často při dohledávání a tvorbě rodokmenů nebo při pátrání v rodinné historii, kdy se na něj obraceli lidé z různých koutů republiky i ze zahraničí. Je členem redakční rady Postupického zpravodaje, od roku 2006 připravoval pravidelné rubriky Historické pohlednice z Postupic a okolí, Historické snímky a současnost. Dále do zpravodaje přispívá články k historickým událostem obce nebo k jednotlivým stavbám, místům i osobnostem Postupicka. Připravoval výstavy historických pohlednic a kronik místních spolků na postupickém Obecním úřadě a na Základní škole v rámci oslav výročí otevření budovy. Také jeho zajímavé a obsáhlé přednášky, především k tématu povodně v roce 1906, byly vždycky hojně navštěvované.

Dříve se věnoval aktivně sportu, zejména cyklistice, triatlonu, ale také zimním sportům a cestování.

Jiří Šesták, pokud mu zdraví dovolilo, vynikal svou aktivitou, prací pro obec, ochotou a vstřícností.