Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění „Blanický rytíř“ Věra Kapková, za celoživotní dílo, zejména za významný přínos k uchování historické paměti o životě v Sedlci-Prčici.

Věra Kapková se narodila 14. září 1936 v Praze a podstatnou část svého života prožila v Úvalech u Prahy. Její tatínek byl zastřelen německými nacisty na konci 2. světové války, proto žila jen sama s maminkou. Od dětství pravidelně navštěvovala své prarodiče a strýce žijící v Prčici, v roce 1990 se pak přestěhovala do Prčice natrvalo.

V polovině 90. let 20. století se připojila k okruhu autorů nově založeného vlastivědného sborníku Český Merán, do kterého svými články a studiemi pravidelně přispívá po celou dobu jeho existence. Ve stejné době také začala soustavně zpracovávat vzpomínky vyprávěné její maminkou Julií a postupně je otiskovat v sedlecko-prčickém měsíčníku Náš domov v cyklu „Prčické střípky“. Tato její letitá publikační činnost vyústila v souborné vydání všech historických článků i zaznamenaných vzpomínek v jednom knižním svazku nazvaném „Prčické střípky a jiné příběhy z Českého Meránu“ v roce 2018. Knížka vzbudila v našem kraji velkou pozornost, její první vydání bylo brzy rozprodané, proto byl na konci roku 2023 realizován dotisk.

V textech Věry Kapkové se ve vyprávění předávaném z generace na generaci dostáváme až k událostem a osobním příběhům rodinných předků v polovině 19. století. Těžištěm vzpomínek jsou příběhy různých rázovitých postav Prčice především tzv. první republiky. Z vyprávění se dozvídáme o postavách, které v místě našeho bydliště žily před sto lety a které by už dávno zavál čas. Jsme svědky drobných příhod z jejich každodenního života, dozvídáme se ale také o tragédiích, o kterých psal kdysi i dobový tisk, ale dnes už by byly zapomenuté. Zvlášť cenná jsou zaznamenaná svědectví o těch prčických spoluobčanech, které nikdo z jejich potomků uchovat v paměti nemohl, protože téměř všichni byli zavražděni v koncentračních táborech za 2. světové války, tedy svědectví o spoluobčanech židovského původu zachycené v článku „Vzpomínky na prčické Židy“.

Jako amatérská historička za sebou Věra Kapková zanechává kus důkladné práce. Za jejími články stojí pečlivé prostudování odborné literatury a návštěvy státních archivů. Při opatřování podkladů a doprovodného materiálu pro své články sesbírala od místních občanů řadu informací a fotografií, které by jinak zůstaly ležet v rodinných albech a pravděpodobně by se poztrácely, aniž by se s nimi mohla seznámit širší veřejnost. Povědomí o narůstající hodnotě zdánlivě obyčejných dokumentů, tiskovin a předmětů měli už její strýc a maminka, po kterých zdědila řadu cenných archiválií. Věra Kapková je nejen pečlivě uchovává, ale také je utřídila a opatřila důležitými komentáři vysvětlujícími jejich kontext. Unikátní je sbírka pozvánek na plesy různých spolků celé první poloviny 20. století, ze které vyšly ukázky i v časopise Pod Blaníkem a která se snad brzy dočká knižní edice. Dále jde například o fotografie, písemnosti a odznaky Spolku prčických rodáků či protokol Občanské besedy, díky kterým je možné učinit si představu o činnosti spolků v prvorepublikovém městečku.

Věra Kapková nejen dokumentuje a publikuje, ale věnuje se také přednáškám na různá historická témata spojená s naším krajem.