Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění „Blanický rytíř“ Jiří Maršíček, za celoživotní dílo, zejména za dokumentaci násilné kolektivizace na Voticku a za podíl na záchraně kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích.

Jiří Maršíček se narodil 2. května 1952 do malebné vísky Hlohov. Jeho předci v kraji, s výhledem na Blaník, dlouhodobě hospodařili na svých polích. Narodil se do doby, kdy hospodáři postupně přicházeli o svůj majetek, pole i zvířata, která po desetiletí živila předchozí generace. Těžké období přišlo, když začala vznikat jednotná zemědělská družstva. Nijak nebyla ušetřena ani jeho rodina, která musela nuceně vstoupit do vznikajícího JZD Zvěstov. V době kolektivizace a drastických výslechů byl obviněn a následně odsouzen na 10 odnětí svobody a propadnutí majetku i jeho strýc, který odmítl dobrovolně vstoupit do místního JZD.

Přes tehdejší potíže se vyučil zámečníkem a následně vystudoval Střední průmyslovou školu ve Vlašimi. V roce 1978 se oženil a se svou ženou Marií si postavili rodinný dům ve Voticích, kde společně vychovali své dvě děti. Svůj profesní život strávil v tehdejším elektrotechnickém průmyslu ve firmě TESLA, následně pracoval v TRW a předdůchodovou dobu pracoval v plynárenském odvětví. Po revoluci došlo k vrácení zbědovaných polí zpět rodině, dnes na nich hospodaří jeho syn Petr a statek v Hlohově se stal domovem jeho rodiny.

Přibližně od roku 2008 se stal jeho životní náplní votický klášter sv. Františka z Assisi. Dokázal kolem sebe nadchnout další jedince, jimž osud této památky nebyl lhostejný. V roce 2010 se stal zakládajícím členem spolku „Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích“. Osud kláštera se obrátil k lepšímu v roce 2012, kdy se majitelem tří křídel stalo město Votice. Spolek se také věnuje záchraně movitého majetku, který zůstal uchován v klášterním kostele sv. Františka z Assisi. Je vyhlašovatelem veřejné sbírky, díky které byly restaurovány barokní socha sv. Ivana a osm obrazů, další obrazy k restaurování se připravují. Sám Jiří Maršíček z vlastních prostředků nechal zrestaurovat obraz Sv. Františka.

Ani zdi kláštera nebyly v době komunismu ušetřeny násilných procesů a zrůdností proti lidskosti, které byly páchány tehdejšími státními a bezpečnostními složkami. Proto vznikla myšlenka věnovat zdejší prostory vzpomínce obyčejným rolníkům a jejich rodinám a především obětem, které byly usurpovány tehdejším režimem. Nespočetně hodin se věnoval autentickému natáčení vzpomínek pamětníků, sběru archiválií a spolupořádání vzpomínkových a pietních akcí. V roce 2018 v součinnosti s Vlastivědným klubem Votice, Městem Votice, Asociací soukromého zemědělství ČR, Konfederací politických vězňů v ČR a Ústavu pro studium totalitních režimů, byl spoluautorem stálé expozice – „VE JMÉNU ŠŤATNÝCH ZÍTŘKŮ“. Výstava a stejnojmenná publikace je věnovaná kolektivizaci na Voticku, která vyhnala sedláky z jejich gruntů, nenahraditelně změnila tvář venkova a nevratně ukradla po generace budovanou lásku k půdě a vlastní zemi.

Doposud se s Jiřím Maršíčkem můžete potkat v klášteře jako s průvodcem.