Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo pan František Kot z Boliny, zejména za udržování historické paměti Podblanicka.

Amatérský historik a genealog František Kot se narodil 2. října 1926 v Bolině, kde žije po celý svůj život. Do obecné školy začal chodit ve Zdislavicích. Od roku 1937 navštěvoval měšťanskou školu ve Vlašimi, kde jej učila paní učitelka Tywoniaková, sestra historika dr. Tywoniaka. Právě ona jej přivedla v hodinách nepovinné němčiny ke čtení kurentu, což se mu v pozdějších dobách velmi hodilo.
V letech 1946 až 1948 absolvoval František Kot zemskou zimní dvouletou zemědělskou školu v Benešově. Pracoval v Technosportu ve Vlašimi, později byl ošetřovatelem skotu a nočním hlídačem.
Kromě zájmu o zvířata, zejména koně, je jeho velkým koníčkem ovocnářství a hudba. Celý život jej zajímala literatura, historie a genealogie. Od roku 1960 je členem Vlastivědného kroužku ve Vlašimi – byl jedním z jeho prvních členů. Dodnes studuje historické materiály v Národním archivu v Praze. Pracovat se starými dokumenty mu umožňuje jeho bezchybná znalost kurentu a švabachu.
František Kot je majitelem rozsáhlého a stále se rozšiřujícího archivu, který obsahuje nejen rodinné a obecní dokumenty, ale také materiály o historii Vlašimi a okolí a o slavných rodácích. Na požádání v něm zájemcům ochotně a nezištně vyhledá vše, co potřebují.
Díky jeho rozsáhlé sbírce se mohla před třemi lety konat v Bolině zajímavá výstava nazvaná „Jak šel čas“. Návštěvníci se jejím prostřednictvím dověděli, jak žili jejich předkové a jak jejich vesnice vypadala v minulosti.
František Kot je klasickým místním písmákem, jakých je dnes v obcích Podblanicka již pomálu. Spolupracuje s kronikáři okolních obcí a stále projevuje zájem o veškeré dění kolem sebe. Pomohl a dodnes pomáhá lidem s vyhledáváním historických dat. Bez jeho neustálého zájmu, sepisování a archivování by spousta historických zajímavostí a faktů upadla v zapomenutí.