Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestnou cenu Blanický rytíř za mimořádný čin dokončený v uplynulém roce, konkrétně za knihu o Divišově, paní Jana Famfulíková z Divišova.

V roce 2014 vydal Městys Divišov objemnou publikaci o minulosti Divišova s názvem „Divišov od nejstarších dob po současnost“. Paní Jana Famfulíková stála u zrodu myšlenky, byla zejména hybnou silou a hlavní editorkou této knihy. Během uplynulých sedmi let shromáždila základní historický textový a obrazový materiál, pořídila opis rukopisných záznamů bývalých kronikářů, oslovovala autory z nejrůznějších oblastí kulturního, sportovního a společenského života Divišova, aby přispěli svými vzpomínkami k zaznamenání historie života v Divišově, zpovídala a zaznamenala vzpomínky místních znalců a pamětníků divišovských událostí a spolu se spoluautory dovedla jako vedoucí editorka sedmiletou práci až k vydání knihy.
Paní Jana Famfulíková se narodila v Divišově v roce 1950. Po studiu na Střední průmyslové škole ve Vlašimi několik let pracovala ve Škodě Praha jako konstruktérka a v roce 1972 se vrátila zpět do Divišova. Po mateřské dovolené nastoupila do místní knihovny. Z původního úmyslu v knihovně pracovat jen krátkodobě se nakonec stalo celoživotní působení. Při zaměstnání a souběžně s péčí o rodinu vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze. V divišovské knihovně pracovala přes třicet let až do svého odchodu do důchodu v roku 2008. Za jejího působení knihovna prováděla každoročně několik desítek besed pro děti a pestrou škálu dalších akcí. Ve spolupráci s Klubovým zařízením Divišov probíhaly besedy se spisovateli, besedy o historii Divišova a zvycích na Divišovsku, o „Smolné knize města Divišova“ a další. Divišovská knihovna se přičiněním Jany Famfulíkové postupně stala také regionálním informačním centrem.
V letech 1998 až 2006 vykonávala Jana Famfulíková funkci starostky Divišova. Za jejího působení v samosprávě byla realizována řada významných projektů technické infrastruktury, zejména vodovod a plynofikace Divišova, byl zpracován první územní plán, modernizována škola, opravena židovská synagoga, zbudována naučná stezka rytíře Jana Kryštofa Šice z Divišova do Českého Šternberka a spousta dalších akcí. Divišovu se také navrátil titul městys.
V současné době, po dokončení knihy, se Jana Famfulíková věnuje svým koníčkům – zahrádce, houbaření, četbě a divišovskému fotbalu.
Paní Jana Famfulíková se svým mnohaletým působením v oblasti regionálního knihovnictví a dokumentace minulosti a zejména úsilím korunovaným vydáním obsáhlé publikace o Divišově v roce 2014 významně zasloužila o ochranu a rozvoj kulturního dědictví Podblanicka.