Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo pan Jaromír Vlček z Trhového Štěpánova, zejména za bohatou činnost v oblasti regionální vlastivědy a kulturní rozvoj a kronikářství v Trhovém Štěpánově.

Jaromír Vlček se narodil v roce 1935 v Ostravě – Heřmanicích v rodině horníka. V průmyslovém a svérázném regionu prožil dětství a nastoupil zde také do svého prvního zaměstnání ve Vítkovických železárnách. V roce 1959 se přistěhoval za svou manželkou do Trhového Štěpánova, začal pracovat v Blanických strojírnách ve Vlašimi a zapojil se do organizace společenského a kulturního života v Trhovém Štěpánově.

Po odchodu do důchodu se stal na popud tehdejšího starosty Josefa Tomaidese v r. 1996 městským kronikářem. Splnilo se mu nejen přání věnovat se kronikářství, ale došel naplnění i jeho zájem o regionální historii, o kterou se zajímal již od mládí. Vzorem v kronikářské činnosti mu je učitel Karel Kolman, který působil v Trhovém Štěpánově ještě v době, kdy se sem Jaromír Vlček přistěhoval. I přes svůj pokročilý věk je aktivním kronikářem dodnes.

Mimo vedení kroniky působí od r. 1999 jako odpovědný redaktor Zpravodaje Štěpánovska, který se řadí mezi nejkvalitnější lokální periodika Podblanicka. Ve Zpravodaji zpřístupňuje veřejnosti výsledky svého bádání v oblasti regionální historie. Cenné jsou jeho pojednání o vybraných významných rodácích, řemeslech, pamětních deskách a další systematicky zpracovaná témata. Svými poutavými články dovede přiblížit historii běžným občanům a vzbudit jejich zájem o místní dění.

Jaromír Vlček je také autorem knihy „Trhový Štěpánov“ vydané v r. 2005, připravil i dvě vydání publikací „Trhový Štěpánov na starých pohlednicích“. Zde autor zahrnuje reálie týkající se minulosti i současnosti. V roce 2007 připravil jako přílohu Zpravodaje Štěpánovska Kolmanovy „Dějiny Trhového Štěpánova do roku 1918“. V roce 2013 vyšla jako příloha Zpravodaje také jeho souhrnná práce o Štěpánovské Lhotě, kterou zpracoval společně s Václavem Nekvasilem. Publikoval i v řadě dalších regionálních periodicích. Nyní pracuje na knize zahrnující soubor vlastivědných prací o Trhovém Štěpánově ve více než 15 oddílech.

Velmi aktivně spolupracuje s místním Spolkovým domem a Muzeem Štěpánovska. Např. v letech 2006 a 2013 uspořádal s velkým ohlasem návštěvníků v Muzeu Štěpánovska dvě výstavy biblí. V roce 2009 výstavu „Podpisy slavných“. Další velmi zdařilou akcí v Muzeu Štěpánovska je právě probíhající Výstava kronik a dokumentů města Trhového Štěpánova. Je to rovněž autorská výstava, její slavnostní vernisáž proběhla 14. února 2015.

Nelze pominout aktivní práci Jaromíra Vlčka v Církvi bratrské a to včetně pravidelného publikování v několika křesťanských časopisech. Ve svých článcích se převážně věnoval evangelikálním básníkům, tedy své další velké zálibě – poezii.
Pan Jaromír Vlček oslaví v tomto roce životní jubileum – osmdesátiny. Ocenění Blanický rytíř je poděkováním za jeho celoživotní nezištnou práci pro své milované Město Trhový Štěpánov.