Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo pan Jiří Volek z Vlašimi, zejména za přínos v oblasti rozvoje kulturního života, za vzdělávání a výchovu mladých hudebníků na Podblanicku.

Jiří Volek se narodil 1. března 1935 v Ostrově na Benešovsku. Navštěvoval obecnou školu v Kondraci a měšťanku v Louňovicích pod Blaníkem. Po dokončení studia hry na hoboj na konzervatoři a po ukončení povinné vojenské služby započal své působení v oblasti hudebního vzdělávání na Podblanicku, kterému se věnuje dodnes.

Svou pedagogickou praxi zahájil jako učitel dechových nástrojů v Lidové škole umění ve Vlašimi, kde vychoval mnoho mladých muzikantů, a v letech 1966 až 1992 vykonával funkci ředitele školy. Za jeho působení se činnost LŠU rozšířila o literárně dramatický a taneční obor a ve výtvarném oboru o předmět keramiky.

Pod jeho vedením se úspěšně rozvíjela a rozvíjí souborová činnost na Podblanicku. Byl dlouholetým kapelníkem Podblanické dechové hudby, která vystupovala na významných společenských akcích města Vlašim a také reprezentovala region v zahraničí. Společně s učiteli LŠU Václavem Vlachem a Karlem Lédlem založil a řadu let vedl dechový soubor školy s názvem „Trio Jana Dismase Zelenky“. Soubor nastudoval a interpretoval posluchačům skladby významného louňovického rodáka Jana Dismase Zelenky, získal vysoká ocenění v národních soutěžích a stál u zrodu hudebního festivalu Podblanický podzim. Později založil Jiří Volek Podblanický dechový kvintet ve složení Martin Vrtiška, Milan Srba, Vladimír Svoboda a Josef Volenec.

Celoživotní cestu hudbou završil v roce 1989 v Kondraci, kde přebral vedení kondrackého sboru. Sbor začínal s patnácti členy a vystupoval pouze o Vánocích v kondrackém kostele. Jiří Volek dal sboru nový rozměr a začal s ním vystupovat i v kostelech v Louňovicích pod Blaníkem a ve Zdislavicích. V roce 2000 za přispění varhaníka Antonína Gregora ze Zdislavic spojuje Jiří Volek kondracký a zdislavický sbor, čímž vzniká Podblanický smíšený sbor, který pokračuje v tradici zpívání vánočních a velikonočních koncertů na Vlašimsku. O rok později se ke sboru připojuje Vlašimský komorní orchestr, který jej doprovází do současnosti, kdy čítá Podblanický smíšený sbor a orchestr čtyřicet aktivních členů. Od roku 2008 soubor vystupuje nejen na Podblanicku, ale organizuje zájezdy také po Česku. Jiří Volek je hlavou i duší celého hudebního tělesa a svou energii předává celému sboru tak, aby každý člen zpíval nejen hlasem, ale i srdcem.

V současnosti Jiří Volek stále aktivně pracuje s dětmi a mládeží na cestě k hudebnímu vzdělávání, vede kroužek mladých včelařů, ale hlavně je člověkem, který rozvíjí v lidech lásku k české i světové hudbě. Za toto celoživotní působení v oblasti hudby mu právem patří titul Blanického rytíře.