Ocenění Blanický rytíř (2001) za dokončené mimořádné dílo, za vytrvalou a obětavou činnost ve prospěch Neveklovska a jeho školy.

Jeho nominace, kterou podala společně řada občanů z Neveklovska i vzdálenějšího okolí, zní celkem stručně:“Za vytrvalou a obětavou činnost ve prospěch Neveklovska a jeho školy.“ Za touto krátkou větou se však skrývá obdivuhodné množství práce. Po mnoha letech své pedagogické praxe v Neveklově se nedokázal smířit s neutěšeným stavem starých školních budov a v roce 1992 založil Nadaci Neveklovska a jeho školy. Pro myšlenku výstavby nového školského areálu postupně získával stále širší okruh obětavých lidí, a tak se po mnoha peripetiích podařilo prosadit výstavbu školského areálu do státního rozpočtu jako formu odškodnění za vysídlení Neveklovska v letech druhé světové války.

Položení základního kamene 28. října 1996 znamenalo pro pana ředitele Ladislava Kotka další nával pracovních povinností, neboť to byl především on, kdo neúnavně koordinoval průběh stavebních prací a proměňoval sen o nové škole ve skutečnost. Školský areál, který byl definitivně dokončen v loňském roce, se skládá ze základní školy pro 400 žáků, střední školy pro 200 žáků, internátu s kapacitou 60 lůžek a se společným stravovacím úsekem, sportovní haly a venkovních sportovišť. Areál je dnes bohatě využíván jak pro činnost obou škol, tak i pro veřejné kulturní a sportovní akce. Dosavadní provozní zkušenosti ukazují, že bylo velmi prozíravé zvolit pro vytápění školského areálu ekologicky šetrný geotermální systém. I tuto myšlenku dovedl do úspěšné realizace Ladislav Kotek.

Tradičně se Ladislav Kotek věnuje mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Potkáme se s ním ve vodáckém kroužku, při práci s internetem a v mnoha dalších. Občané Neveklovska, kteří nominaci výboru pro udělování ocenění zaslali na jejím konci uvedli: „Můžeme potvrdit, že pana Ladislava Kotka dobře známe, a prožili jsme s ním mnoho dobrého i zlého. V boji za neveklovskou školu stál vždy v čele šiku s otevřeným hledím a čistými úmysly. Proto jsme přesvědčeni, že titul Blanický rytíř 2000 by si právem zasloužil.“