Oceněný za celoživotní dílo, za iniciování vzniku Podblanické galerie a mnohaleté působení v oblasti výtvarného umění.

Pan magistr Stanislav Příhoda se narodil 19. listopadu 1936 v Humpolci. Dětství prožil v Senožatech na Vysočině, kde získal základy pro svoji budoucí výtvarnou, hudební a literární činnost. Po vystudování pedagogického gymnázia v Jihlavě začal působit jako učitel na podblanických školách. V roce 1965 dokončil dálkové studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a od roku 1970 vyučoval ve Vlašimi. Tam také svou 46letou pedagogickou praxi ukončil.

Vedle pedagogické praxe věnoval Stanislav Příhoda veškerý svůj volný čas výtvarné tvorbě, hudbě a sportu. Celý život vedl různé dětské soubory, orchestry a sportovní družstva. Výtvarnému umění se věnoval od dětství, později se vzdělával pod vlivem malíře Jiřího Mádla, Jaroslava Šámala nebo Jaroslava Hlaváčka. V obrazech Stanislava Příhody převládá krajinářská tvorba, do které se promítá rodná Vysočina i současná celoživotní láska – bájná hora Blaník a Podblanicko. Po technické stránce se autor věnuje převážně olejomalbě, poslední roky také olejovým monotypům. V průběhu tvorby se měnila nejen technika, ale také barevné provedení obrazů, ve kterém zpočátku převažoval modrý tón. Posléze došlo k uvolňování barevné tvorby a kolorit se měnil do teplejších tónů – hnědé, oranžové a okrové. K tomu přicházela výtvarná zkratka kombinovaná s pastózní špachtlovou technikou. Výsledky výtvarného snažení prezentoval autor v celé České republice i mimo ni, je členem Sdružení výtvarníků České republiky a celkově se podílel na 140 výstavách.

Ve Vlašimi stál Stanislav Příhoda u zrodu Klubu přátel výtvarného umění a v roce 2006 inicioval vznik Podblanické galerie Českého svazu ochránců přírody Vlašim, při které založil také Klub přátel Podblanické galerie. Tímto počinem zpřístupnil galerii veřejnosti a představuje zde díla profesionálních i neprofesionálních výtvarníků z Podblanicka. Návštěvníci mohou tak zhlédnout obrazy, plastiky, keramiku a další exponáty, a také nahlédnout do ateliéru Stanislava Příhody, který se zde nachází. Český svaz ochránců přírody Vlašim ve spolupráci s malířem, pedagogem a vedoucím galerie Stanislavem Příhodou tak doplňuje svůj dlouhodobý program na ochranu a péči o přírodní a kulturní dědictví Podblanicka.
Mimo práci v galerii Stanislav Příhoda neúnavně pořádá pro členy Klubu přátel Podblanické galerie pravidelné schůzky Hodinka v ateliéru, klubové besedy, zájezdy, výstavy a další akce. Z nich má již mnohaletou tradici Podblanický plenér, který probíhá v září v zámeckém parku ve Vlašimi. Jedná se o tradiční výstavu obrazů regionálních výtvarníků, která probíhá v rámci Dnů evropského dědictví. Letos proběhne úctyhodný sedmnáctý ročník. Malíř Stanislav Příhoda se věnuje také literární tvorbě, do které promítá zážitky ze svého života i z výtvarné tvorby.

Stanislav Příhoda je malířem velice poučeným, jeho tvorba stojí na pevných základech hlubokého studia komplexních malířských dějin a technik, ale stejně tak rezonuje se současnými trendy v oblasti zobrazujícího umění. Autor velmi šťastně navazuje na odkaz všech našich slavných krajinářů. Vydává se však vlastní originální a nezaměnitelnou cestou bravurního rukopisu, kterým přenáší na plochu své výtvarné vidění české krajiny, se kterou je od dětství nerozlučně spjat, a která mu přináší jak nevyčerpatelný zdroj inspirace a životní síly, tak i zároveň záminku pro vznik svébytných uměleckých artefaktů. Právem si tedy zaslouží čestné ocenění „Blanický rytíř“.