OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(* 2. 3. 1940, † 3. 1. 2005)

Ocenění Blanický rytíř in memoriam (2005) za celoživotní dílo, zejména za přínos k rozvoji kultury a za úsilí o zachování kulturního a přírodního dědictví Podblanicka.

Mojmír Chromý vyrůstal v rodině právníka a učitelky, jejichž životní postoje formovaly jeho demokratické smýšlení a názor na běh světa. V roce 1962 úspěšně promoval na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně. Po základní vojenské službě nastoupil do Benešova a přijal jej jako svůj domov. Zde se oženil a stal se otcem dvou dětí. V letech 1964 – 1990 působil v Agropodniku Benešov jako stavbyvedoucí a posléze projektant vodohospodářských staveb. V osmdesátých letech stál u založení Českého svazu ochránců přírody v Benešově.

Vlivem listopadových událostí roku1989 se stal v Benešově v únoru 1990 kooptací předsedou MěNV za Občanské fórum. Od roku 1990 do své smrti nepřetržitě zastával funkci starosty města. Ve volebním období 2000 – 2004 byl zastupitelem Středočeského kraje a předsedou jeho Výboru pro regionální rozvoj.

Při své veřejné činnosti se projevoval jako výrazná kulturní osobnost v mnoha směrech. Podpořil mj. převzetí Galerie Benešov pod Město Benešov v roce 1991, podpořil obnovení pobočky vlastivědného muzea v Benešově, má zásluhu na projektech významných českých architektů v Benešově.

Mojmír Chromý pravidelně publikoval v regionálních tiskovinách historické studie – zejména studie zaměřené na genealogii a heraldiku, inicioval a zahajoval výstavy umění, připravoval vlastní přednášky z historie regionu a podílel se na scénářích některých historických výstav (např. o Františku Ferdinandovi či o rodu Sternbergů). Organizačně přispěl k zajištění rekonstrukcí památek v Benešově. Za podporu kultury převzal v prosinci 2002 pamětní medaile T. G. Masaryka a Václava Havla.

Mojmír Chromý byl příkladným představitelem města, jakého by si kulturní lidé přáli: totiž aktivně se zajímal o kulturní hodnoty a dokázal je chránit. Stejně vyvinutý měl vztah k přírodě, kterou chápal jakou součást našeho společného dědictví.