Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo Eva Houdková z Vlašimi, zejména za mnohaleté působení ve školní i mimoškolní oblasti a rozvoj dramatické výchovy na Podblanicku.

Paní PhDr. Eva Houdková se narodila ve Vlašimi. V roce 1963 ukončila studium hudební výchovy a hry na klavír pro střední školy na hudební fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vyučovat začala již během studia v Litoměřicích na ZŠ a SPgŠ, později na ZŠ a gymnáziu v Soběslavi. Součástí výuky byly také dětské a dívčí sbory. Od roku 1966 žije trvale ve Vlašimi. Na LŠU vyučovala kru na klavír, na ZŠ a na gymnáziu hudební výchovu. Původní hudební aprobaci rozšířila studiem na DAMU v Praze na katedře loutkářství, kterou v roce 1971 absolvovala. Ve stejném roce otevřela na LŠU dramatický obor – loutkářství. Založila dětský loutkářský soubor Kopretina, který hrál až do roku 1991 představení pro MŠ, absolvoval pravidelně soutěže a přehlídky v Bystřici u Benešova, v Praze a Příbrami. Dvakrát vystoupil v Domě dětí na Pražském Hradě. V roce 1975 paní Houdková skládá doktorát filozofie na Univerzitě Karlově v Praze. Rok poté zakládá Komorní ženský sbor, který pořádal koncerty ve Vlašimi, v Praze a v dalších městech. Jako člen Unie pěveckých sborů spolupracoval s dalšími sbory, včetně smíšených.

Spolupracoval s Triem Jana Dismase Zelenky, s nímž na pozvání uspořádal koncert pro české občany ve Vídni. S pražským smíšeným sborem Josefa Vycpálka zpíval v Itálii v Bibione. Sbor koncertoval třikrát až čtyřikrát ročně. Dvakrát se některé členky zúčastnily mezinárodního setkání Europa Cantat v Táboře. Závěrečný koncert byl ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Posledním koncertem bylo společné vystoupení s chrámovým sborem ze Soběslavi v květnu 2006, kdy Komorní ženský sbor po třiceti letech ukončil svoji činnost.
Všechnu loutkářskou i hudební práci mohla vykonávat proto, že měla pochopení nejprve u maminky a později u svých třech dětí, které nejen absolvovaly loutkářství, ale každé se věnuje hudbě podle svého zájmu.

Na základě zkušeností z výuky loutkářství paní Houdková zhotovila učební pomůcku „Stavebnice loutek“. Byla oceněna v krajském i celostátním kole pedagogické soutěže. Koncem 80. let ještě vyučovala hudební výchovu na gymnáziu v Benešově a absolvovala Lidovou konzervatoř – obor lidové tvorby, tkaní a ručních prací. V roce 1991 odešla do důchodu, ale její činorodost nekončila. Založila a otevřela Atelier EH Vlašim, kde vyrábí a distribuuje Stavebnici loutek, realizuje autorské loutkové divadlo jednoho herce, pořádá akreditované semináře pro pedagogy a besedy na školách. V rámci atelieru paní Houdková uspořádala přes dvacet výstav. První účast byla v roce 1991 na Jubilejní výstavě ke stému výročí na Výstavišti v Praze, v roce 1992 na Mezinárodní výstavě učebních pomůcek k výročí J. A. Komenského v Praze a následovaly další na školách, v knihovnách a muzeích. Na celostátní soutěži Česká panenka získala v kategorii loutek dvakrát hlavní cenu a řadu ocenění.

Od září 1992 do srpna 1993 působila na MŠMT pro dramatický obor, aby jeho zastoupení nebylo přerušeno po odchodu stávající pracovnice.
Výstavy mají své základy již v době výuky (do roku 1989), kdy se svými žáky a kolegyněmi uspořádala celkem tři výstavy v tehdejší požární zbrojnici. Některé loutky zapůjčilo také Ústřední loutkové divadlo, film a LŠU z Třeboně. Třetí výstava byla celostátní s účastí ze Slovenska. Výstavou ve Vlašimi v roce 1996 oslavila 60. narozeniny v Městském domě dětí a mládeže. Další životní jubileum připomněla rozsáhlou výstavou loutek v prostorách Muzea Podblanicka. Společně vystavovaly své práce i kolegyně ze Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel v Praze, kde paní Houdková čtyři roky vyučovala. V roce 2011 uspořádala společně s kolegou Milošem Povolným výstavu v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim ke čtyřicátému výročí otevření dramatického oboru na ZUŠ ve Vlašimi.

V březnu 2013 získaly její loutky a výrobky Ateliéru EH Vlašim certifikát Regionální produkt Kraje blanických rytířů. Vlastní ochrannou známku a známku Český výrobek používá od začátku 90. let. Paní Houdková dlouhodobě spolupracuje s nadací UNICEF Praha. Její činnost prezentovala na pěti výstavách ve spolupráci s Podblanickým ekocentrem ČSOP Vlašim a kolegyní Marií Vošickou. Dále spolupracuje s Kontem Bariéry v Praze na rozšiřování náplně volného času v programu SENSEN – Senzační senioři a v programu Živá paměť národa Národního muzea. Věnuje se psaní pohádek s písničkami. Napsala knížku „Pohádky z chaloupky“. Pravidelně navštěvuje pracovní Řemeslnické trhy ve Vrchlabí s ukázkami vlastní práce. V květnu a listopadu se zúčastňuje Krajkářských trhů s loutkami a lidovou tvorbou. Spolupracuje se Spolkovým domem ve Vlašimi pořádáním seminářů (kraslice, výroba maňásků). Loutky Evy Houdkové reprezentují její tvorbu nejen doma, ale i město Vlašim např. v dalekém Japonsku.

Za tuto její neúnavnou činnost v oblasti vzdělávání a dramatické výchovy si plně zaslouží udělení ocenění Blanický rytíř.