Oceněný za celoživotní dílo, zejména za bohatou badatelskou, publikační a přednáškovou činnost v oblasti regionální vlastivědy.

Pan Radko Bílek se narodil 12. října 1940 v Sobotce, studoval novinařinu, v důsledku svých postojů před i po roce 1968 byl pronásledován. V prosinci roku 1969 byl propuštěn z práce v Krajském muzeu v Hradci Králové Z Hradce Králové poté odešel s rodinou do Vlašimi. Jeho zaměstnávání v oblasti kultury bylo nezákonným způsobem limitováno. Tou dobou psal scénáře a divadelní hry, které však nebyly převážně shledány jako vhodné k realizaci, jelikož vzbuzovaly pro režim nevhodné asociace (Helsinky či Blaník se sv. Václavem). Ještě jednou v životě se pokusil o návrat ke své novinářské profesi. Stalo se tak v roce 1987. Ani tehdy se však tento návrat nezdařil. V roce 1991 byl plně rehabilitován.

Od mládí rozvíjí svůj velice blízký vztah k historii, která se mu stala náplní většiny volného času. Výsledky svých studijních a badatelských aktivit v muzeích, knihovnách i archivech, kterým věnoval stovky hodin poctivě práce, zpřístupňje veřejnosti v článcích s různými náměty v periodických regionálních tisko¬vinách a publikacích, zejména v časopisu Pod Blaníkem, Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka a dalších.

V posledním více jak desetiletí se ve své činnosti zaměřil zejména na literární a uměleckou historii obou Blaníků a veške¬ré získané poznatky a ověřené informace zpracoval do přehledných publikací, které vypovídají nejen o zaujetí autora pro dané téma, ale i preciznosti vlastní práce. Zejména jde o tři knihy vydané jako samostatné přílohy časopisu Pod Blaníkem pod souborným názvem Blaník v umění a to Blanické literární zajímavosti v r. 2002, O Blaníku a jeho rytířích v beletrii v r. 2004 a Blaník a sv. Václav v sochařství v r. 2005. Vedle této edice je třeba zmínit knihu Tajemní blaničtí rytíři z r. 2001 a zatím poslední knižní počin Poutní místa na Podblanicku z r. 2010.

Pan Radko Bílek patří mezi známé regionální badatele, který kromě autorství samostatných knih a mnoha příspěvků zprostředkovává nabyté poznání při přednáškách, spolupracuje při tvorbě naučných stezek a dalších osvětových materiálů. Radko Bílek se hlásí k odkazu Fráni Šrámka a řídí se parafrází: Milovat kraj, ve kterém žijeme, znamená sloužit mu.