(* 22. 9. 1922, † 23. 6. 1999)

Ocenění Blanický rytíř in memoriam (2000) za celoživotní dílo, zejména za výchovu dětí a mládeže k lásce k přírodě a ke své domovině a za práci při ochraně kulturních a přírodních památek.

Pan doktor Jiří Čermák (skautskou přezdívkou Jir) se aktivně účastnil péče o krajinu, zejména o její kulturní a přírodní hodnoty. Velmi mnoho času věnoval, zejména jako skautský činovník a organizátor, výchově dětí a mládeže k lásce k přírodě a ke své domovině. Jako dlouholetý památkářský aktivista a po mnoho let také zpravodaj státní památkové péče se např. podílel na soupisu drobných sakrálních objektů benešovského okresu. Této činnosti věnoval mnoho energie i prostředků, a přispěl tak k jejímu zdárnému završení.

Jir přišel do Vrchotových Janovic v roce 1961 po ukončeném studiu na lékařské fakultě. Tento dětský lékař, znalec rostlin, ornitolog, tesař a řezbář, vodák, ale hlavně skaut a politický vězeň z padesátých let se hned po svém příchodu do Vrchotových Janovic zapojil do společenského a veřejného života. Nejprve založil a vedl biologický kroužek při základní škole, který se na jaře roku 1968 změnil ve skautský oddíl. Po zákazu JUNÁKA v roce 1970 se Jir dál věnoval přírodě, zejména ornitologii a v roce 1985 založil kroužek ochrany přírody, který se po obnově Junáka v roce 1990 znovu zapojil do skautského hnutí. Byl držitelem několika skautských vyznamenání, autorem příručky o vázání uzlů, ale také vůdcem votického skautského střediska, členem Okresní junácké rady a prestižního Svojsíkova skautského oddílu. Jeho doslovným pomníkem je jím vybudovaný skautský areál ve stylu středověké strážní tvrze ve Vrchotových Janovicích, která slouží nejen skautům, ale i turistické veřejnosti. Jir byl v roce 1990 zvolen do obecního zastupitelstva a po nějakou dobu byl i obecním kronikářem.