(* 15. 12. 1947 † 16. 3. 2021)

Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění “Blanický rytíř” Pavel Čech, in memoriam, za celoživotní dílo v oblasti poznávání a dokumentace přírody Podblanicka, za její ochranu a za výchovu mladé generace k zájmu o péči o naše společné přírodní dědictví.

 Pavel Čech se narodil 15. prosince 1947 v Praze. V dětství trávil prázdniny a víkendy u prarodičů v Jílovém u Prahy. Zde se setkával se vším, co patří k vesnickému hospodářství a učil se poznávat přírodu a její zákonitosti. Dědeček byl velký holubář, a po něm se asi musel narodit s pověstným holubím peříčkem v srdci, protože láska a obdiv k holubům ho neopustila po celý život.

Po dokončení gymnázia absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a v roce 1973 nastoupil jako učitel biologie a tělesné výchovy na Gymnáziu ve Vlašimi, kde působil nepřetržitě čtyřicet let až do roku 2013. Jeho vysoká odbornost, praktické zkušenosti a nadšení pro probíranou látku strhávaly i ty studenty, kteří zprvu biologii právě nemilovali. Řada z nich dnes náleží mezi přední odborníky v oblasti přírodních věd, humánní i veterinární medicíny.

Pavel Čech byl pečlivým pozorovatelem a nadšeným obdivovatelem přírody. Věnoval se téměř půlstoletí přírodovědnému průzkumu Podblanicka a své poznatky dokumentoval kvalitními fotografiemi. Výsledky publikoval především ve vlastivědném časopisu Pod Blaníkem a Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. Byl členem ČSO a dlouholetým spolupracovníkem Kroužkovací stanice Národního muzea. Svá četná ornitologická pozorování shrnul spolu s ostatními regionálními terénními ornitology v monografii Ptáci Podblanicka. Nevěnoval se však pouze faunistice, ale i detailnímu poznávání biologie a ekologie řady druhů. Vedle zoologického výzkumu se Pavel Čech podílel i na základním botanickém průzkumu Podblanicka, či dlouhodobém pozorování fenofází. Na fenologickém pozorování spolupracoval s Českým hydrometeorologickým ústavem, když každoročně ústavu zasílal svá pozorování z trvalých monitorovacích ploch, jako je např. vlašimský zámecký park.

Nejznámějším pro ornitologickou a vědeckou obec je však svými unikátními výsledky výzkumu ledňáčků říčních. Díky pracovitosti a trpělivosti se Pavlu Čechovi podařilo nashromáždit obdivuhodné množství cenných primárních dat, konkrétních pozorování a dokumentace. Získané poznatky mu umožnily zpřesnit poznatky o hnízdní a potravní biologii ledňáčků říčních a pomohly k nastavení jeho správné ochrany. Svá pozorování a závěry publikoval v mnoha tuzemských i zahraničních periodicích.

Ač rodilý Pražák, Pavel Čech si zamiloval kraj pod Blaníkem a byl jeho vytrvalým ochráncem. Od počátku osmdesátých let se angažoval na okrese Benešov v Českém svazu ochránců přírody. Participoval na přípravě vyhlášení CHKO Blaník a řady dalších chráněných území v regionu. V roce 1990 pomáhal zakládat základní organizaci Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi a na její činnosti se dalších více jak patnáct let aktivně podílel. Mj. sedm let vedl zdejší Stanici pro zraněné živočichy. Od roku 1994 byl odborným garantem národního programu ČSOP „Alcedo“. Je autorem metodiky ČSOP o ochraně ledňáčka a publikace ČSO věnované ledňáčkovi vydané v roce 2000, kdy byl vyhlášen ptákem roku. V roce 2006 založil organizaci ČSOP Alcedo specializovanou zejména na výzkum a ochranu ledňáčka říčního.

Pavel Čech zemřel 16. března 2021. Patřil ke středoškolským profesorům, v jeho generaci již vzácným, kteří se vedle své pedagogické činnosti cele věnovali poznávání regionu a dokumentaci a ochraně jeho přírodního dědictví. Proto si plně zaslouží vstoupit do řad nositelů ocenění Blanický rytíř.