Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává čestné ocenění “Blanický rytíř” Václav Šmerák, za celoživotní dílo v oblasti péče o kulturní dědictví, zejména za dokumentaci historie Neveklovska, Benešovska a Sedlčanska v období druhé světové války.

 Václav Šmerák se narodil 5. listopadu 1949 v Praze, jeho domovem jsou ale Krňany. Pochází ze staré zahradnické rodiny, která hospodařila ve Vršovicích. Z bývalého rodu zahradníků vzešli v budoucnu lékaři a učitelé, rodinná tradice ale zanikla. Sám Václav vystudoval Filmovou a televizní fakultu pražské Akademie múzických umění a pracoval jako publicista a dokumentarista.

Bylo to právě zahradnictví, nebo spíše rodinné vzpomínky s ním spojené na 2. světovou válku, které Václava přivedly do kraje mezi Vltavou a Sázavou a začaly psát jednu z důležitých kapitol jeho života. Stal se uznávaným autorem regionálních kulturně-historických publikací a zakladatelem a předsedou spolku Mezi řekami, který mapuje historii kraje mezi Vltavou a Sázavou. Ze střípků vyprávění rodičů, přátel i pamětníků postupně poskládal mozaiku, která je svědectvím o osudu těžce zkoušeného území ve středu Čech, konkrétně Neveklovska, Benešovska a Sedlčanska.

Bohaté osídlení této oblasti má velmi dlouhou historii, která sahá až do období založení Ostrovského kláštera. A pak v roce 1942 přišla nacistická armáda a ve jménu svých pochybných cílů, konkrétně vybudování cvičiště SS jednotek, vše zničila. Aby se na to nezapomnělo, o to se už patnáct let stará Spolek Mezi řekami, jehož duchovním otcem a neúnavným hybatelem je právě Václav Šmerák.

Jeho jméno nechybí pod žádným počinem, který spolek za dobu své existence zrealizoval. Patří mezi ně třicítka projektů a desítky článků, přednášek, výstav či koncertů popularizujících dějiny regionu. Namátkou můžeme vzpomenout publikace Mezi Vltavou a Sázavou, Ohlédnutí – Almanach, Vysoký Újezd, Sekanka, Rudolf Strimpl, Jahodový král, Hradištko, Staletí mezi Vltavou a Sázavou – Ohlédnutí II, Kronika kronik nebo příležitostné noviny Krňan a Mezi řekami. Spolek vytvořil rodokmen rodu Krňanských z Krňan až do 16. století a uspořádal setkání majitelů tohoto jména. Společně s archeologem Janem Viznerem se podílel se na historickém výzkumu středověkých tvrzišť v Teletíně, Vysokém Újezdu a Kročákově. Spolupracuje s Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy. S Tomášem a Martinou Tichých se také podílí na organizaci tradičního country festivalu Třebsínské zvonění a spolu s nimi připravuje i památník zavražděným a vystěhovaným za 2. světové války.

V letech 2012, 2017 a 2022 spolek připravil vzpomínkové akce u příležitosti výročí vystěhování regionu za 2. světové války. Součástí celoročního projektu, na němž se podílejí vystěhované obce a města, je mimo jiné setkání občanů v Senátu Parlamentu České republiky. Václav Šmerák má velkou zásluhu na tom, že se násilné vysídlení obyvatel kvůli vybudování vojenského cvičiště SS dostalo do povědomí veřejnosti. Podporu v tom našel u řady přátel, mimo jiné spisovatele, novináře a scénáristy Vladimíra Kučery z pořadu České televize Historie.cs. S dokumentaristou Josefem Dlouhým v roce 2008 natočil první snímek o vystěhování, následně pak vznikly další dva dokumenty. Významného spolupracovníka našel i v někdejším senátorovi Karlu Šebkovi. Když před lety téma vystěhování otevřeli, neměli možnost opřít se o literaturu. V současnosti i díky jejich přičinění existuje řada publikací a filmů.

Václav Šmerák má velký podíl na tom, že další kus historie našeho kraje, byť v mnohém tragické, která se však osudově promítla do dějin celé naší země, neupadne v zapomnění. Právem si proto zaslouží udělení ocenění Blanický rytíř.