Rozhodnutím neziskových organizací z Podblanicka získává Zvláštní cenu blanických rytířů za čin v roce 2022 Michal Nekl a Marek Kundrata, konkrétně za realizaci Kamenné vyhlídky u Votic

V roce 2022 vytvořili vpravo stojící geolog Mgr. Michal Nekl z Ratměřic a architekt MgA. Marek Kundrata ze Skrýšova v lokalitě Na Hůrkách nad Voticemi nové geoturistické zastavení pro dospělé i děti.  Venkovní expozice představuje především významnou geologickou jednotku středočeský pluton, na jejímž okraji se Votice nacházejí.  Návštěvník si může vychutnat krásný výhled na město i na vzdálenější vrchy na Benešovsku a v Posázaví, děti ocení interaktivní prvky.  Slavnostní otevření vyhlídky proběhlo 12. června 2022.

Na začátku byl záměr města Votice vytvořit na konci nově vysázené Aleje svobody odpočinkové místo.

Ústředním bodem expozice je kruh vydlážděný dvěma druhy hornin, což znázorňuje, že Votice leží na rozhraní hlubinných vyvřelin středočeského plutonu a přeměněných hornin pestré série moldanubika. Kolem kruhu jsou rozmístěny velké vzorky vybraných zástupců „žul“ a přeměněných hornin. Naleštěné plošky odkrývají nečekanou krásu každé z nich.

Vyhlídka pracuje s tím, co odtud může návštěvník pozorovat. Představuje metamorfovaný ostrov s Neštětickou horou v dálce, blízký lom Beztahov a celý obzor vyhlídky. Expozice nezapomíná na využití kamene pro stavební účely a kamenické výrobky. Korunou vyhlídky je altán se čtyřmi sloupy z jednoho bloku granodioritu. Uvnitř lze posedět u kamenného stolu a zahrát si deskové hry na připraveném herním plánu.

Infosloupky s jednoduchou grafikou jsou záměrně subtilní, aby vyniklo kouzlo kamene a klidná atmosféra místa. Každý nese část informace pro dospělé a část pro děti. Komplikované geologické procesy pomáhají dětem (a jistě i dospělým) pochopit kreslené postavy „geobrů“. Zejména děti jsou zvány, aby zapojily další smysly díky hmatovému chodníku, ukázkám různého zpracování povrchů kamene, kukátek nebo pomocí podzemního telefonu. Vzorky hornin jistě využijí na lezení či sezení.

Kamenná vyhlídka je dalším přírůstkem do rodiny expozic zaměřených na geologické dědictví v geoparku, kterou už tvoří Dům přírody Blaníku, Vodní dům v Hulicích, Naučná stezka Roudný, Příběh řeky Sázavy ve Zruči nad Sázavou a geologická expozice v Klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích. V rámci geoparku plní důležitou úlohu doposud chybějící interpretace vyvřelých hornin středočeského plutonu.

Kamenná vyhlídka mohla vzniknout v tomto rozsahu díky finančním prostředkům města Votice, Středočeského kraje, Českého svazu ochránců přírody Vlašim, materiálního daru společnosti Česká žula, a.s. a mnoha dobrovolnických hodin autorů a dalších spolupracovníků.

Tento počin je hoden ocenění pro svou obsahovou i estetickou kvalitu a pro to, že přispívá k poznání místního krajinného a geologického dědictví a jeho využívání v historii i současnosti.